Comisia Europeană verifică legalitatea sprijinului acordat de autoritățile române companiei aeriene Tarom

  • CE deschide o investigație aprofundată cu privire la măsurile de sprijin acordate companiei Tarom
  • Tarom se confruntă de ani de zile cu dificultăți financiare și a primit de la statul român un împrumut de salvare temporar de aproximativ 36,7 milioane de euro
  • La 28 mai 2021, autoritățile române au notificat Comisiei un plan de restructurare a companiei Tarom

Comisia Europeană (CE) a deschis o investigație aprofundată pentru a evalua dacă măsurile de sprijin acordate de autoritățile române companiei aeriene Tarom sunt conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat.

Potrivit unui comunicat al CE, Tarom se confruntă de ani de zile cu dificultăți financiare și a primit de la statul român un împrumut de salvare temporar de aproximativ 36,7 milioane de euro, după aprobarea de către Comisie în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat în februarie 2020.

La 28 mai 2021, autoritățile române au notificat Comisiei un plan de restructurare a companiei Tarom. Comisia Europeană a deschis o investigație aprofundată pentru a evalua dacă măsurile de sprijin acordate de autoritățile române companiei aeriene sunt conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat acordate întreprinderilor aflate în dificultate.

CE susține că planul de restructurare stabilește un pachet de măsuri pentru raționalizarea operațiunilor Tarom, reînnoirea flotei companiei aflate în proces de învechire și reducerea costurilor. România intenționează să sprijine restructurarea printr-o finanțare publică de aproximativ 190 de milioane de euro. Acest sprijin ar urma să fie acordat sub forma unei injecții de capital, a unei subvenții și a eliminării din bilanț a datoriilor corespunzătoare valorii ajutorului pentru salvare (aproximativ 36,7 milioane de euro) și a dobânzii aferente.

Normele UE privind ajutoarele de stat, în special Orientările Comisiei privind ajutoarele pentru salvare și restructurare, permit statelor membre să sprijine, în anumite condiții stricte, întreprinderile aflate în dificultate. Mai precis, se poate acorda ajutor pentru salvare pentru o perioadă de până la șase luni. După această perioadă, fie ajutorul pentru salvare trebuie să fi fost rambursat, fie statul membru trebuie să notifice Comisiei un plan de restructurare pentru a fi evaluat în conformitate cu normele privind ajutoarele de stat. Pentru ca ajutorul de restructurare să fie aprobat, planul trebuie să asigure faptul că viabilitatea întreprinderii poate fi restabilită fără a primi în continuare sprijin din partea statului, că aceasta contribuie într-o măsură suficientă la costurile restructurării sale și că denaturările concurenței generate de ajutor sunt eliminate cu ajutorul unor măsuri de compensare care includ, în special, măsuri structurale.

„În acest stadiu, Comisia are îndoieli cu privire la faptul că planul de restructurare și ajutorul pentru sprijinirea acestuia îndeplinesc condițiile prevăzute în orientări”, se arată în comunicat.

Investigația aprofundată a Comisiei va examina în special dacă planul de restructurare propus este adecvat pentru rezolvarea dificultăților companiei și pentru restabilirea viabilității pe termen lung a acesteia într-un interval de timp rezonabil, fără să i se acorde în continuare ajutor de stat, dacă TAROM sau operatorii de pe piață ar urma să contribuie suficient la costurile de restructurare, asigurându-se astfel că planul de restructurare nu se bazează excesiv pe finanțarea publică și că ajutorul este proporțional, precum și dacă planul de restructurare ar urma să fie însoțit de măsuri adecvate de limitare a denaturărilor concurenței create de ajutor.

Comisia își va continua investigațiile pentru a afla dacă îndoielile sale inițiale se confirmă. Deschiderea unei investigații oferă României și părților terțe interesate posibilitatea de a prezenta observații și nu anticipează rezultatul acesteia”, se mai arată în comunicat CE.