Lista țintelor asumate de Klaus Iohannis în proiectul „România Educată”: educație timpurie și un nou bacalaureat

klaus iohannis in gradina palatului cotroceni. Foto: presidency
  • Preşedintele Klaus Iohannis va participa astăzi la şedinţa de Guvern privind privind asumarea Proiectului „România Educată”.
  • Țintele asumate în cadrul proiectului „România Educată” ţin de scăderea ratei de părăsire timpurie a şcolii, de asigurarea unui consilier de carieră la cel mult 500 de elevi, reducerea ratei de analfabetism functional, dar şi de formarea a zeci de mii de cadre didactice.

Între ţintele asumate prin „România Educată”, propuse pentru orizontul de timp 2025-2030 se regăsesc multe proiecte prin care elevii şi preşcolarii sunt aduşi în prim-plan.

Se doreşte ca 30% dintre copiii de până în 3 ani să participe la educaţie antepreşcolară, iar 96% dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi vârsta pentru înscrierea obligatorie la şcoala primară să participe la îngrijire timpurie şi educaţie.

Se urmăreşte scăderea ratei de părăsire timpurie a şcolii, până la un nivel de cel mult 10 şi asigurarea unui consilier în carieră la cel mult 500 de elevi.

O altă ţintă este reducerea cu minimum 50% a prezentei rate de analfabetism funcţional astfel încât să ajungă la cel mult 20%, iar până în 2030, proporţia tinerilor în vârstă de 15 ani cu competenţe scăzute la citire, matematică şi ştiinţe, conform metodologiei testelor PISA, va scădea, ajungând sub 15%.

Proporţia elevilor de clasa a opta cu competenţe scăzute în domeniul informatic ar trebui să fie sub 15%, potrivit documentului.

Se urmăreşte creşterea ratei de angajare a absolvenţilor de învăţământ profesional, până la 80% în primul an după absolvire, dar şi formarea a 15.000 de cadre didactice din învăţământul primar şi a 40.000 din învăţământul gimnazial pentru aplicarea noului curriculum centrat pe competenţe.

Citește și Klaus Iohannis e campionul proiectelor eşuate. Promisiunile făcute de când a ajuns la Palatul Cotroceni

Altă ţintă: minimum 30% din totalul cursurilor din învăţământul superior sunt opţionale. Tot cu privire la învăţământul superior, 20% dintre absolvenţii de învăţământ superior – licenţă şi master – vor participa la programe de mobilitate externă.

De asemenea, minimum 40% dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 30 şi 34 de ani vor fi absolvenţi de studii superioare.

O altă ţintă este creşterea finanţării educaţiei pentru atingerea unui procent minim din cheltuiala publică, corelat cu media alocărilor pentru educaţie în statele membre ale UE. Ţintele, dezideratele, priorităţile, obiectivele şi măsurile din

Proiectul „România Educată” sunt aliniate atât cu nevoile naţionale, cât şi cu agenda internaţională.

„Cele 10 direcţii de reformă propuse sunt paşi necesari, fireşti, pentru a construi o Românie rezilientă şi performantă, în care accesul la o educaţie de calitate este oferit fiecărui elev, iar profesorul este un mentor şi un profesionist care se perfecţionează continuu, în concordanţă cu nevoile curriculare naţionale şi globale emergente”, potrivit documentului citat.

Proiectul „România Educată” este proiectul preşedintelui Klaus Iohannis prin care propune o reformă reală a educaţiei, spre a deveni în mod real o prioritate naţională.

Noul bacalaureat

Potrivit preşedintelui, va fi eliminată birocraţia şi dacă un elev este la un liceu profesional şi îşi dă seama că nu se regăseşte acolo şi vrea să facă trecerea la unul teoretic sau vocaţional va putea să se transfere în urma unor testări specifice la liceul dorit.

„Noul bacalaureat deschis tuturor şi bazat pe competenţe este o altă componentă importantă a României educate. Îmi doresc examen care să poată evalua corect capacitatea absolvenţilor de a se descurca în societate şi în viaţă, în general. Un absolvent de liceu, indiferent de profil, trebuie să poată înţelege problemele puse de schimbările climatice sau utilitatea vaccinurilor. Asta înseamnă să ne asigurăm că cetăţenia activă nu rămâne doar un deziderat declarativ”, afirmă Iohannis.

În priveşte funcţionarea colegilor terţiare non-universitare care pot funcţiona în universităţi, dar nu au rang de studii universitare, Iohannis a spus că această formă de învăţământ nu se substituie învăţământului universitar.

Proiectul România educată, finanțat cu 3,6 miliarde de euro

În cel mai scurt timp se va constitui un grup de lucru transpartinic pentru a construi cadrul legislativ care să permită implementarea proiectului, a spus preşedintele.

Potrivit lui Iohannis, finanţarea necesară este asigurată pentru o parte dintre priorităţile şi reformele proiectului, inclusiv prin PNRR: „Mă refer, de exemplu, la reducerea abandonului şcolar prin sprijinirea a peste 2.500 de unităţi de învăţământ preuniversitar, dotarea a 10.000 de laboratoare şi cabinete şcolare, mobilarea 75.000 de săli de clasă, construirea a 140 de creşe şi servicii complementare de educaţie timpurie, realizarea a 10 centre de învăţământ dual, dezvoltarea unei reţele de şcoli verzi şi formarea a 100.000 de cadre didactice pentru predarea online”.

Proiectul „România educată” are un sprijin financiar „istoric”, în valoare de 3,6 miliarde de euro.

Iohannis a anunţat, suplimentar, prin alte fonduri europene, finanţarea cu 400 de milioane de euro renovarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.