Școlile vor funcționa cu statut de unități-pilot din toamnă. Ce înseamnă asta

Școlile vor funcționa cu statut de unități-pilot din toamnă. Ce înseamnă asta Sursă foto: ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO
  • Începând cu anul şcolar 2020-2021, în sistemul de învăţământ preuniversitar vor funcţiona unităţi de învăţământ cu statut de unităţi–pilot, experimentale şi de aplicaţie.
  • Decizia a fost adoptată în şedinţa Guvernului de joi.
  • Asta face posibilă pilotarea politicilor publice cu impact în educaţie.

Rolul unităţilor de învăţământ cu statut de unităţi-pilot, experimentale şi de aplicaţie este de a pune în aplicare şi de a evalua proiecte de cercetare educaţională, noi modele curriculare şi de carieră didactică, în vederea fundamentării de politici publice la nivel naţional, transmite Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC).

Pentru anul şcolar 2020-2021, lista unităţilor de învăţământ preuniversitar care vor funcţiona ca unităţi-pilot, experimentale şi de aplicaţie se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, până cel târziu la data de 15 august 2020.

De asemenea, Ministerul Educaţiei şi Cercetării va aproba metodologia de înfiinţare şi funcţionare a unităţilor–pilot, experimentale şi de aplicaţie. Aceasta va cuprinde şapte componente:

– modalitatea prin care unităţile de învăţământ preuniversitar pot solicita dobândirea acestui statut;
– criteriile de selecţie;
– modelele curriculare şi de carieră didactică;
– structura de personal şi modalităţile de organizare a normei de muncă pentru personalul didactic şi nedidactic;
– mecanismele de finanţare;
– mecanismul de monitorizare şi evaluare;
– alte reglementări necesare înfiinţării şi funcţionării, inclusiv Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar cu statut de unităţi-pilot, experimentale şi de aplicaţie (până la data de 1 august 2020).