Știu, deci știi. Călărețul de aramă

De peste două sute de ani, în inima Sankt Petersburgului se află statuia ecvestră de bronz a creatorului orașului și al Rusiei moderne, Petru cel Mare.

Ridicată la porunca adevăratei urmașe a lui Petru, împărăteasa de neam german Ecaterina a II-a, prietena enciclopediștilor, statuia are drept autor pe sculptorul francez Etienne Maurice Falconet care a turnat-o între 1766 și 1779. Curând eroul ei a devenit și cel al unui poem celebru din 1833 datorat lui Alexandr Sergheevici Pușkin, intitulat Călărețul de aramă. Devenit model pentru toți cârmuitorii ruși, Petru Alexeevici Romanov este cel care între 1689 și 1725 a reformat împărăția cu milioane de supuși pe care a deschis-o spre un Occident în care avea să călătorească incognito, situație unică în care s-a aflat vreodată un cap încoronat în timpurile moderne și a fost un uriaș reformator.

A reformat vestimentația boierilor, a reformat Biserica Ortodoxă Rusă, a reformat alfabetul slavon, a reformat calendarul, a reformat administrația din gubernii.

Călărețul de aramă este cel care, în doar trei decenii și jumătate, printr-o terapie de șoc a făcut din Rusia feudală o mare putere a timpurilor moderne.