Cum arată managementul în Spitalul Județean Sibiu: 43 de paturi pe hârtie și 12 paturi ATI Covid-19 în realitate

  • Concluziile controlului de la Spitalul Județean Sibiu, desecretizate la cererea lui Barna: Management defectuos și paturi pe hârtie
  • Documentul întocmit de Ministerul Sănătății vorbește despre modul haotic în care s-a făcut reorganizarea spitalului.
  • Potrivit documentului, au fost angajări fără concurs și detașări de personal fără cadru legal.

Concluziile corpului de control al Ministerului Sănătății la Spitalul Județean Sibiu în perioada în care se numărau zeci de morți zilnic arată că tragediile puteau fi evitate, dar a fost un management defectuos: deși pe hârtie erau 43 de locuri ATI COVID, în realitate erau doar 12.

Corpul de control al Ministerului Sănătății a făcut verificări la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu în perioada 17 – 21 noiembrie 2020, când vicepremierul de atunci, Raluca Turcan, cerea demisia managerului Liliana Coldea, iar aceasta refuza acest gest, deși în fiecare zi se numărau zeci de morți de COVID-19 și nici locuri la morgă nu mai existau.

Corpul de Control a ajuns la Sibiu în ziua în care Sibiul a intrat în carantină, iar DSP Sibiu avea conducere militară.

Specialiștii Ministerului Sănătății spun că „în perioada aprilie – octombrie 2020 au fost eliberate 4 autorizații sanitare de funcționare temporare pe perioada funcționării ca spital suport pentru pacienți testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2, conform OMS nr. 555/03.04.2020. În anexele autorizațiilor sanitare de funcționare au fost identificate pavilioanele roșii și pavilioanele verzi, cu descrierea succintă a secțiilor/compartimentelor ce deserveau fiecărei zone. Secția ATI pentru spitalizare cazuri COVID – 19 a fost autorizată pentru funcționare în, Pavilionul Chirurgical din zona roșie ea fiind identificată ca fiind situată la etajul 2 al pavilionului în a 3 – a Autorizație sanitară de funcționare temporară eliberată (nr. 92/04.06.2020)”, se arată în raportul Corpului de Control.

Cei de la minister remarcă însă faptul că odată cu eliberarea autorizației sanitare de funcționare temporară nr. 92/04.06.2020 în plină pandemie cu virusul SARS-Cov-2, managerul unității sanitare conf. univ. dr. Coldea Liliana, restrânge activitatea medicală din zona roșie destinată pacienților cu COVID-19, „diminuând numărul de pavilioane alocate pacienților afectați de acest virus de la 7 la 4 pavilioane”.

Abia în luna octombrie 2020 sunt autorizate pentru funcționare a doua structuri modulare.

Numărul de paturi ATI pentru COVID-19 a fost, însă, doar pe hârtie. În realitate, s-a văzut că au existat de patru ori mai puține.

„Au fost întocmite două memorii tehnice pentru izolarea Secției ATl în care este prevăzută zona roșie compusă din 12 boxe individuale, cu mențiunea faptului că <transportul din și în zona roșie se face pe coridorul zonei verde în zona izolată după care acest coridor va fi imediat decontaminat chimic și ultraviolet>. Structura organizatorică a SCJU Sibiu avizată de către DSP Sibiu în data de 29.05.2020 nu este în acord cu Autorizațiile Sanitare de Funcționare temporar emise. În această structură sunt prevăzute 43 de paturi, fără a se evidenția distinct paturile de ATI pentru pacienții COVID 19, în fapt constatându-se că există doar 12 paturi ATI COVID 19”, potrivit concluziilor raportului.

Potrivit raportului Corpului de Control al Ministerului Sănătății, în structurile avizate în 7 mai 2020 și în data de 18 mai erau identificate distinct zonele roșii și zonele verzi și apăreau 32 de paturi ATI COVID-19. Specialiștii MS constată, astfel, o neconcordanță între documentele spitalului cu privire la numărul de paturi ATI COVID-19, „aspect care necesită a fi reglementat în contextul în care principalul scop al modificărilor de structură este acela de a reflecta modificările realizate pentru perioada pandemiei cu virusul SARS-CoV – 2”.

Referatele de evaluare întocmite de medicii epidemiologi din cadrul DSP Sibiu la nivelul Spitalului pentru emiterea autorizațiilor sanitare de funcționare nu identifică tocmai legislația specifică în vederea combaterii răspândirii virusului SARS – CoV – 2 la nivelul României astfel încât, spun cei de la Minister, nu rezultă dacă spitalul îndeplinea sau nu condițiile prevăzute în dispozițiile legale în vigoare pentru desfășurarea activității medicale ca spital suport COVID – 19, deși în cuprinsul rapoartelor s-a concluzionat că unitatea sanitară le respecta și au fost eliberate autorizatiile sanitare de funcționare.

În privința angajărilor fără concurs, în baza Legii nr. 55/2020, concluziile Corpului de Control arată că acestea s-au realizat cu încălcarea art . 30 alin. (2) din Codul Muncii adoptat prin Legea Nr. 53 din 24 ianuarie 2003 și a Regulamentului privind angajările fără concurs în cadrul SCJU Sibiu cu n . 19712/20.08.2020 aprobat în Comitetul director al spitalului, fără a exista posturi vacante sau temporar vacante, care să fie ocupate și fără a fi stabilită existența necesității anumitor categorii de personal.

Practic, nu a fost prezentat niciun referat de necesitate.

„Din cele 268 de persoane, un număr de 114 persoane au fost angajate fără a dispune de un post vacant sau temporar vacant în statul de funcții, în aceste condiții ele neputând fi bugetate”, arată raportul.

În perioada verificată au fost transferați de la alte instituții un număr de șase persoane, respectiv un medic specialist, patru asistenți medicali și o infirmieră, în baza art. 32 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Deși au fost prezentate documentele justificative de transfer, nu au fost puse la dispoziția Corpului de Control documentele din care să rezulte criteriile de selecție proprii stabilite cu consultarea sindicatelor, și în acest caz legea fiind încălcată.

Totodată, au fost detașate 43 de persoane, de pe anumite secții ale spitalului, pe alte secții ale unității sanitare, conform situației prezentate de șef serviciu RUNOS ec. Man Daniela. În acest caz au fost încălcate dispozițiile art. 45 alin. (1) din Codul Muncii adoptat prin Legea Nr. 53 din 24 ianuarie 2003, întrucât detașarea presupune schimbarea temporară a locului de muncă la un alt angajator. Astfel, nici aceste detașări nu s-au făcut pe posturi vacante sau temporar vacante.

„Managerul unității sanitare conf. univ. dr. Coldea Liliana și-a îndeplinit defectuos obligațiile prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. 2 și art. 5 alin. (4) pct 24 din Contractul de management nr. 7936/21.05.2020. Precizăm faptul că în timpul desfășurării acțiunii de control doamna conf. univ. dr. Coldea Liliana a înaintat Consiliului Județean Sibiu demisia din funcția de manager al SCJU Sibiu, astfel încetând contractul de management nr. 7936/21.05.2020”, arată cei de la Minister.

Încă o concluzie neagră a Corpului de Control al Ministerului Sănătății este că, din comparația datelor privind consumul de oxigen estimat în capacitate maximă la nivelul spitalului de 390 m³/h și capacitatea de producție a spitalului de 140 m³/h, se constată faptul că la data controlului, în cazul în care ar funcționa majoritatea punctelor de consum, nu poate fi asigurat același flux inspirator de oxigen tuturor pacienților mai ales pentru pacienții diagnosticați cu virusul SARS-CoV – 2, care au nevoie de ventilație mecanică invazivă la anumite volume și presiunii de oxigen.

Despre numărul de teste pentru diagnosticarea COVID-19, raportul Corpului de Control arată că în perioada 3 aprilie 2020 – 17 noiembrie 2020 unitatea sanitară a realizat un total de 48.425 teste tip RT-PCR. Comparativ cu alte județe cu aproximativ același număr de locuitori. SCJU Sibiu a efectuat un număr mai mare de teste.

Raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătății a fost transmis la solicitarea jurnaliștilor din Sibiu către viceprim-ministrul Dan Barna și la decizia ministrului Sănătății Vlad Voiculescu.