Comisia Europeană a propus declanşarea procedurii de deficit excesiv pentru România

bani, lei, euro
  • Comisia Europeană a propus începere procedurii de deficit excesiv pentru România
  • O recomandare adresată Consililului de către Comisie preve ca România trebuie să oprească deficitul excesiv până în 2020 cel târziu
  • Potrivit Comisiei, România nu a respectat criteriul deficitului prevăzut în tratat

Comisia Europeană a propus Consiliului să iniţieze o procedură de deficit excesiv pentru România şi a adoptat o recomandare adresată Consiliului de stabilire a cerinţelor de ajustare.

Recomandarea propusă prevede ca România să urmeze o traiectorie de ajustare durabilă şi credibilă pentru a pune capăt deficitului excesiv până în 2022, cel târziu.

Deciziile de astăzi se succed adoptării Raportului Comisiei privind articolul 126 alineatul (3), în care s-a constatat că România nu a respectat criteriul deficitului prevăzut în tratat, fiind astfel justificată iniţierea unei proceduri pentru deficit excesiv.

Comitetul economic şi financiar a fost de acord cu această evaluare în avizul său din 24 februarie 2020.

Următoarea etapă constă în decizia Consiliului cu privire la existenţa unui deficit excesiv în România şi adoptarea recomandării acestuia privind traiectoria de ajustare şi termenul-limită la care România ar trebui să pună capăt situaţiei.