Cum pot contribui cetățenii la tranziția energetică a Europei. Rolul acestora este crucial în implementarea energiei regenerabile

tranzitia energetica
  • Cetățenii, instituțiile și întreprinderile pot contribui la implementarea energiei regenerabile și la reducerea importurilor de combustibil devenind prosumatori care produc și consumă energie.
  • Un raport al Agenției Europene de Mediu arată că proconsumul de energie există deja în multe forme și se așteaptă ca acesta să crească datorită politicilor favorabile și a unor tehnologii mai bune și mai ieftine.
  • Potrivit raportului AEM, aproape toți cetățenii UE pot deveni potențial prosumatori de energie.

Raportul AEM Prosumatorii de energie în Europa – Participarea cetățenilor la tranziția energetică oferă o imagine de ansamblu a rolului prosumatorilor de energie regenerabilă în Europa, inclusiv studii de caz privind inițiative de succes prin care cetățenii pot contribui la tranziția energetică.

Potrivit raportului AEM, producția de energie regenerabilă de către consumatori – prosumare – poate oferi numeroase beneficii pentru persoanele participante și pentru societate. În contextul în care prețurile ridicate la energie și insecuritatea energetică afectează în prezent Europa, prosumul la scară mică oferă cetățenilor o cale de a-și spori independența energetică. Prosumerismul poate avea, de asemenea, beneficii sociale, inclusiv un sentiment de comunitate și responsabilizare.

În plus, proiectele de prosumare apelează în mare măsură la fonduri private ale gospodăriilor care, altfel, nu ar fi disponibile pentru investiții în energie regenerabilă, se arată în raportul AEM. Acest lucru poate accelera tranziția energetică a Europei către energiile regenerabile, poate reduce dependența de importuri și poate diminua emisiile de gaze cu efect de seră.

Prosumatorii se confruntă încă cu numeroase provocări, printre care se numără costurile, barierele de reglementare sau lipsa de voluntari sau de expertiză. Cu toate acestea, oportunitățile pentru prosumatori cresc odată cu dezvoltarea tehnologică și, ceea ce este important, cu un cadru de politică al UE din ce în ce mai favorabil.

Prosumatorii sunt acum un element-cheie al recentei propuneri REPowerEU și al inițiativei sale privind acoperișurile solare. Potrivit raportului AEM, aproape toți cetățenii UE pot deveni potențial prosumatori de energie.