Mai puțini elevi în clasele de liceu. Decizia ministrului Educației

  • Ministrul Educației a decis reducerea numărului de elevi în clasele de liceu
  • Numărul de elevi din clasă se va reduce de la 28 la 24, pentru filiera tehnologică și învățământul profesional
  • Pentru filiera teoretică, numărul de cursanți va scădea de la 28 la 26 de elevi în clasă

Ministrul Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu, a decis că numărul de elevi în clasele de început de ciclu în învăţământul liceal de zi, se va reduce de la 28 la 24 de elevi în clasă pentru filiera tehnologică și învățământul profesional, și de la 28 la 26 de elevi în clasă pentru filiera teoretică.

Decizia a fost trimis, joi, 21 ianuarie, la Monitorul Oficial.

Având în vedere modificările promovate, activitățile specifice mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar (privind constituirea, încadrarea şi vacantarea posturilor didactice/catedrelor din unităţile de învăţământ preuniversitar) au fost decalate corespunzător”, anunță Ministerul Educației.

Astfel, inspectoratele şcolare vor transmite până la data de 1 februarie 2021 la Ministerul Educaţiei proiectele planurilor de școlarizare revizuite conform noilor reglementări, în vederea fundamentării cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat. Această măsură se constituie într-un pas concret în direcția României Educate, precizează cominicatul ministerului.

Magdalena Iacob, profesor de geografie și istorie și fost inspector școlar, atrage atenția că în școlile din zonele rurale ar putea într-adevăr să apară unele probleme.

„Până acum am făcut tot posibilul ca să încăpem toți în clasă, iar acum ar trebui să găsim spații necesare pentru a scinda aceste clase,” spune Magdalena Iacob.