Aurelia Surulescu, directoarea de la ARR, spune că declarația de avere este greșită. Nu câștigă 18.000 de euro pe lună, ci „doar” 7.000

  • Aurelia Surulescu precizează că salariul lunar nu este de 18.000 euro lunar
  • Directoarea de la Autoritatea Rutieră Română reclamă o eroare materială în declarația de avere
  • Salariul real ar fi de doar 1.360 euro lunar
  • Pe lângă salariu, Aurelia Surulescu mai primește bani pentru că este „evaluator de competențe profesionale”, membru CA RAR și consilier local

Aurelia Surulescu, angajata la stat în Consiliul de Administraţie al Autorităţii Rutiere Române a precizat că s-a strecurat o eroare materială în declarația de avere, după ce aceasta a fost făcută publică.

În declarația de avere figura un salariu de de 18.000 euro pe lună.

Potrivit Aureliei Surulescu, salariul real este de 1.360 euro pe lună.

„Am constatat faptul că, în declaraţia depusă de subsemnata, s-a strecurat o eroare materială în ceea ce priveşte venitul salarial pe anul 2019, obţinut de la ARR pentru funcţia de director general al ARR, în declaraţie fiind înscrisă în mod eronat suma de 714.180 lei, valoare ce induce ideea că venitul lunar salarial ar fi fost în cuantum de 59.515.

Prin urmare conform realităţii venitul lunar încasat în anul 2019 aferent funcţiei de director general al ARR a fost de aproximativ 6.598 de lei, respectiv 1.360 de euro”, a precizat Aurelia Surulescu, într-un comunicat.

Pe lângă salariul de la ARR, Surulescu a mai încasat în 2019, peste 14 mii de lei, ca preşedinte al ARR, plus alţi peste 144.000 de lei  ca „evaluator competenţe profesionale” la aceeaşi instituţie. De asemenea, Surulescu a mai primit peste 147 de mii de lei în calitate de membru CA al RAR şi peste 10.000 de lei indemnizaţia de consilier local.

În total, veniturile anuale ale Aureliei Surulescu (ARR + RAR + consilier local) s-au ridicat la suma de 396.240 de lei, echivalentul a 82.550 de euro/an, adică circa 6.900 de euro pe lună.

Potrivit pregătirii sale profesionale, Aurelia Surulescu a lucrat ca prelucrator prin așchiere, a urmat o facultate neacreditată pe care a urmat-o la vârsta de 45 de ani și a fost șefă de partid (PSD).

În 2009, a intrat în Consiliul Local al Sectorului 6, an în care lucra la stat și ca șef serviciu la Autoritatea Rutieră Română, unde încasa 53.000 de lei anual. După un an, salariul Aureliei Surulescu crescuse până la 60.000 de lei, la care se adaugau și cei aproape 8.000 de lei primiți de la Consiliul Local al Sectorului 6. În 2017, Aurelia Surulescu a încasat un salariu de aproape 120.000 de lei ca director ARR.