• Gestionarea durabilă a apei este un element central al Pactului verde european.
  • Mai multe state membre nu şi-au îndeplinit obligaţiile care le revin în temeiul uneia sau al ambelor directive.
  • Comisia trimite o scrisoare de punere în întârziere acestor 16 state membre.

Comisia Europeană a decis să iniţieze o procedură de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere României şi altor 15 state pentru că nu şi-au finalizat revizuirea planurilor de management al bazinelor hidrografice conform obligaţiilor ce le revin.

Scrisori au fost trimise Belgiei, Bulgariei, Croaţiei, Ciprului, Danemarcei, Greciei, Irlandei, Lituaniei, Luxemburgului, Maltei, Poloniei, Portugaliei, Slovaciei, Sloveniei şi Spaniei, iar obligaţiile revin în temeiul Directivei-cadru privind apa (Directiva 2000/60/CE) şi/sau a planurilor de gestionare al riscului de inundaţii conform cerinţelor din Directiva privind inundaţiile (Directiva 2007/60/CE). Ambele directive impun statelor membre să îşi actualizeze planurile de gestionare privind bazinele hidrografice şi, respectiv, riscul de inundaţii şi să raporteze o dată la şase ani. Planurile de management al bazinelor hidrografice includ un program de măsuri care sunt esenţiale pentru a asigura o stare bună a tuturor corpurilor de apă, astfel cum se prevede în directivă. Planurile de gestionare a riscului de inundaţii sunt elaborate pe baza hărţilor care prezintă potenţialele consecinţe negative asociate scenariilor de inundaţii.

Gestionarea durabilă a apei este un element central al Pactului verde european. Următoarele state membre nu şi-au îndeplinit obligaţiile care le revin în temeiul uneia sau al ambelor directive. Prin urmare, Comisia trimite o scrisoare de punere în întârziere acestor 16 state membre, care au acum la dispoziţie două luni pentru a răspunde şi a remedia deficienţele semnalate. În absenţa unui răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să emită un aviz motivat.

Recomandări

RADU MAZĂRE A FOST ELIBERAT CONDIȚIONAT
ZELENSKI MERGE LA MADRID
VARA ÎȘI INTRĂ ÎN DREPTURI
PREMIERĂ ÎN MEDICINĂ
CUM CREȘTEM PRODUCȚIA DE PORUMB
VIVIENNE RENUNȚĂ LA NUMELE DE FAMILIE

Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor, Comisia Europeană („Comisia”) urmăreşte acţionarea în justiţie a statelor membre care nu şi-au îndeplinit obligaţiile ce le revin în temeiul legislaţiei UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare şi domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislaţiei UE, în beneficiul cetăţenilor şi al întreprinderilor.