INS: Lungimea autostrăzilor a crescut în 2020 cu 6,2% mai mult decât în 2019. În total, 45,2% dintre drumuri au fost modernizate

Sursa foto: Mediafax
  • Lungimea drumurilor publice a avut un total de 86791 kilometri, din care 17913 km (20,6%) drumuri naţionale, 35085 km (40,4%) drumuri judeţene şi 33793 km (39,0%) drumuri comunale
  • Liniile de cale ferată electrificate au ocupat 37,5% din lungimea rețelei de căi ferate în exploatare

Institutul Național de Statistică (INS) a pullicat vineri un raport conform căruia atât lungimea autostrăzilor, cât și cea a liniilor de cale ferată electrificate au crescut la sfârșitul anului 2020.

Comparativ cu finalul anului 2019, lungimea autostrăzilor a crescut cu 6,2%, respectiv cu 54 km, în timp ce liniile de cale ferată electrificate reprezentau 37,5% din lungimea reţelei de căi ferate în exploatare la sfârșitul anului 2020.

Drumurile publice

Lungimea drumurilor publice totaliza 86791 km, din care 17913 km (20,6%) drumuri naţionale, 35085 km (40,4%) drumuri judeţene şi 33793 km (39,0%) drumuri comunale.

Din punctul de vedere al tipului de acoperământ, structura reţelei de drumuri publice înregistra: 45,2% (39189 km) drumuri modernizate, în proporţie de 93,5% drumuri modernizate cu îmbrăcăminţi asfaltice de tip greu şi mijlociu, 24,9% (21651 km) drumuri cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere şi 29,9% (25951 km) drumuri pietruite şi de pământ.

În ceea ce priveşte starea tehnică a drumurilor publice, 33,4% din lungimea drumurilor modernizate şi 40,9% din lungimea drumurilor cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere aveau durata de serviciu depăşită.

Din lungimea drumurilor naţionale, 6178 km (34,5%) erau drumuri europene, 920 km (5,1%) autostrăzi, iar din punctul de vedere al numărului de benzi de circulație, 1959 km (10,9%) erau drumuri cu 4 benzi, 297 km (1,7%) drumuri cu 3 benzi şi 35 km (0,2%) drumuri cu 6 benzi.

Lungimea drumurilor judeţene cuprindea în proporţie de 43,4% drumuri modernizate și 35,8% dintre drumurile comunale erau drumuri pietruite.

Liniile de cale ferată

Lungimea liniilor de cale ferată de folosinţă publică în exploatare însuma 10769 km, din care 10631 km (98,7%) linii cu ecartament normal, 134 km (1,3%) linii cu ecartament larg şi 4 km linii cu ecartament îngust.

Densitatea liniilor la 1000 km2 teritoriu era de 45,2‰.

Densităţile cele mai mari s-au înregistrat, în regiunea Bucureşti-Ilfov (156,3‰), regiunea Vest (58,9‰), regiunea Sud-Est (48,8‰) şi regiunea Nord-Vest (48,7‰). La aceeași dată, lungimea căilor principale era de 5990 km, reprezentând 55,6% din lungimea simplă a liniilor de cale ferată în exploatare.