INS revizuiește creșterea PIB-ului. Cea reală, mai mică decât a fost comunicată inițial

Sursa foto: Profimedia
  • Produsul intern brut în trimestrul IV 2020 a fost, în termeni reali, mai mare cu 4,8% comparativ cu trimestrul III 2020
  • În 2020 PIB a scăzut, comparativ cu 2019, cu 3,9%
  • Construcţiile au avut o contribuţie pozitivă la modificarea PIB (+0,6%) ca urmare a majorării volumului său de activitate cu 9,7%

Produsul intern brut în trimestrul IV 2020 a fost, în termeni reali, mai mare cu 4,8% comparativ cu trimestrul III 2020, anunţă INS, valoarea fiind mai mică decât cea comunicată la jumătatea lunii februarie, de 5,3%.

În 2020 PIB a scăzut, comparativ cu 2019, cu 3,9%.

Faţă de acelaşi trimestru din anul 2019, Produsul intern brut a înregistrat o scădere cu 1,4% pe seria brută (1,5% în februarie) şi de 1,8% pe seria ajustată sezonier (1,7% în februarie).

Seria brută, cât şi cea ajustată sezonier, a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculate ca urmare a revizuirii datelor trimestriale pentru anul 2019 în vederea reconcilierii cu datele anuale semidefinitive, publicate în Comunicatul de presa nr. 23 din 28 ianuarie 2021, precum şi ca urmare a revizurii estimărilor pentru trimestrele I-IV 2020, fiind rectificate faţă de varianta publicată în Comunicatul de presă nr. 42 din 16 februarie 2021, precizează INS.

Estimările “semnal” precum şi cele provizorii ale Produsului intern brut trimestrial sunt afectate de dificultăţile create de criza pandemică şi de instituirea stării de urgenţă şi a stării de alertă. Aceste dificultăţi au fost legate de colectarea datelor de bază care reprezintă intrări pentru conturile naţionale şi s-au concretizat printr-o creştere a ratei de non-răspuns. Pentru completarea informaţiilor au fost utilizate surse alternative pentru a diminua, cât mai mult posibil, efectele acestor cauze asupra calităţii indicatorilor produşi.

Produsul Intern Brut – date ajustate sezonier – estimat pentru trimestrul IV 2020 a fost de 280125,3 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 4,8% faţă de trimestrul III 2020 şi în scădere cu 1,8% faţă de trimestrul IV 2019.

Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul IV 2020 a fost de 329304,1 milioane lei preţuri curente, în scădere – în termeni reali – cu 1,4% faţă de trimestrul IV 2019.

Construcţiile au avut o contribuţie pozitivă la modificarea PIB (+0,6%) ca urmare a majorării volumului său de activitate cu 9,7%.

Produsul Intern Brut estimat pentru anul 2020 a fost de 1053881,4 milioane lei preţuri curente, în scădere – în termeni reali – cu 3,9% faţă de anul 2019.

Domeniile cele mai afectate

La scăderea PIB, în anul 2020 faţă de anul 2019, au contribuit majoritatea ramurilor economiei, contribuţii negative mai importante având următoarele ramuri:
– Industria (-2,0%), cu o pondere de 19,7% la formarea PIB şi al cărei volum de activitate s-a redus cu 9,3%;
– Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante (-0,9%), cu o pondere de 18,0% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a redus cu 4,7%;
– Activităţile de spectacole, culturale şi recreative; reparaţii de produse de uz casnic şi alte servicii (-0,8%), cu o pondere de 2,5% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a redus cu 24,5%;
– Agricultura, silvicultura şi pescuitul (-0,7%), cu o pondere de 3,8% la formarea PIB şi al cărei volum de activitate s-a redus cu 16,2%;
– Impozitele nete pe produs (-0,8%), cu o pondere de 9,1% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a redus cu 8,7%.

Din punctul de vedere al utilizării PIB, reducerea s-a datorat, în principal:
– Cheltuielii pentru consum final al gospodăriilor populaţiei, al cărei volum s-a redus cu 5,0% contribuind cu -3,1% la scăderea PIB;
– Cheltuielii pentru consumul final individual al administraţiilor, al cărei volum s-a redus cu 2,9% contribuind cu -0,2% la scăderea PIB;
– Exportului net (-1,4%), consecinţă a reducerii cu 10,0% a volumului exporturilor de bunuri şi servicii corelată cu o scădere mai mică a volumului importurilor de bunuri şi servicii, cu 6,0%.

Formarea bruta de capital fix, al cărei volum s-a majorat cu 5,6%, a avut o contribuţie pozitivă la modificarea PIB, de +1,3%.