Ion Cristoiu: Actorul Mişu Fotino îi cere lui Carol al II-lea o Decoraţie

Ion Cristoiu Ion Cristoiu-editorial
  • Ion Cristoiu: Am mai consemnat că Scrisorile trimise de oamenii muncii, dar şi de oamenii de cultură lui Nicolae Ceauşescu pentru a-i cerşi cerşi ceva sau pentru a pîrî pe cineva nu sînt o premieră în Istoria Patriei.
  • Ion Cristoiu: Fondul dedicat lui Carol al II-lea de la Arhivele Naţionale păstrează multe petiţii adresate Majestăţii Sale Carol al II-lea de artişti, scriitori, intelectuali şi simpli cetăţenii.
  • Ion Cristoiu: Am scris la un moment dat despre petiţia trimisă de actriţa Elena Galaction, netalentata fiică a lui Gala Galaction, prin care îi cerea lui Carol al II-lea un rol cît de cît important pe scena Naţionalului bucureştean, unde activa. Redau acum petiţia semnată de Mişu Fotino, prin care actorul îi cere Regelui o Decoraţie.

Ion Cristoiu: Am mai consemnat că Scrisorile trimise de oamenii muncii, dar şi de oamenii de cultură lui Nicolae Ceauşescu pentru a-i cerşi cerşi ceva sau pentru a pîrî pe cineva nu sînt o premieră în Istoria Patriei. Ion Cristoiu: Fondul dedicat lui Carol al II-lea de la Arhivele Naţionale păstrează multe petiţii adresate Majestăţii Sale Carol al II-lea de artişti, scriitori, intelectuali şi simpli cetăţenii. Ion Cristoiu: Am scris la un moment dat despre petiţia trimisă de actriţa Elena Galaction, netalentata fiică a lui Gala Galaction, prin care îi cerea lui Carol al II-lea un rol cît de cît important pe scena Naţionalului bucureştean, unde activa. Redau acum petiţia semnată de Mişu Fotino, prin care actorul îi cere Regelui o Decoraţie.

Ion Cristoiu: Fondul dedicat lui Carol al II-lea de la Arhivele Naţionale păstrează multe petiţii adresate Majestăţii Sale Carol al II-lea de artişti, scriitori, intelectuali şi simpli cetăţenii.

Ion Cristoiu: Am scris la un moment dat despre petiţia trimisă de actriţa Elena Galaction, netalentata fiică a lui Gala Galaction, prin care îi cerea lui Carol al II-lea un rol cît de cît important pe scena Naţionalului bucureştean, unde activa. Redau acum petiţia semnată de Mişu Fotino, prin care actorul îi cere Regelui o Decoraţie.

Am mai consemnat că Scrisorile trimise de oamenii muncii, dar şi de oamenii de cultură lui Nicolae Ceauşescu pentru a-i cerşi cerşi ceva sau pentru a pîrî pe cineva nu sînt o premieră în Istoria Patriei. Cu mult înainte ca în fruntea ţării să vină Nicolae Ceauşescu, un alt autocrat (folosesc termenul de autocrat şi nu de dictator, deoarece Nicolae Ceauşescu a fost un autocrat) pe numele său Carol al II-lea se complăcea în a primi şi a rezolva petiţii în care supuşii îi cereau ceva. Fondul dedicat lui Carol al II-lea de la Arhivele Naţionale păstrează multe petiţii adresate Majestăţii Sale Carol al II-lea de artişti, scriitori, intelectuali şi simpli cetăţenii. Am scris la un moment dat despre petiţia trimisă de actriţa Elena Galaction, netalentata fiică a lui Gala Galaction, prin care îi cerea lui Carol al II-lea un rol cît de cît important pe scena Naţionalului bucureştean, unde activa. Redau acum petiţia semnată de Mişu Fotino, prin care actorul îi cere Regelui o Decoraţie:

„EXCELENŢĂ,

Teatrul Comedia a luat iniţiativa ca printr-o reprezentaţie festivă dată sub patronajul Domnului Consilier Regal Constantin Argetoianu, să sărbătorească 30 de ani trăiţi de mine în slujba Teatrului Român.

Nu uşor au trecut aceşti 30 de ani, nu uşoară mi-a fost misiunea, nu uşor am putut ajunge ziua de azi, şi dacă nu am primit să fac parte mai mult dintr-o instituţie de Stat pentru a-mi asigura dreptul la pensie, apoi din actele aici alăturate vă dovedesc cu prisosinţă că mi-am îndeplinit misiunea mult mai bine.

Alături aici acte prin care vă dovedesc că sunt întemeietorul Teatrului Naţional din Braşov, nu este puţin lucru şi numai atîtea de aşi fi făcut încă este un act important.

Dar nu, eu am inaugurat Teatrul din Brăila, tot eu am pus primul director al turneului de propagandă în teritoriile alipite şi iarăşi tot eu am fost acela care invitat la Budapesta să joc în româneşte piesa: «FRACUL».

Aşa cum s-a procedat cu toţi camarazii mei, am cerut Domnului Primar al Municipiului Bucureşti, să-mi dea un loc de casă pentru ca să clădesc o locuinţă cît de mică unde să mă pot odihni atunci cînd nu voi mai putea lucra (alătur aici copie de pe cererea adresată Domnului Primar).

Vă alătur asemenea cererile către Domnul Ministru de Interne, către Dl. Rezident Regal, prin care rugam să mi se dea un loc de casă cel puţin în Braşov, sau lîngă Braşov, aveam tot dreptul cred, deoarece eu prin munca mea acum cincisprezece ani dăruisem comunei Braşov o construcţie de zece milioane (Teatrul Naţional) ceream în schimb astăzi un loc cît de mic ori unde ar fi voit – o intervenţie către Domnul Primar al Comunei Braşov ar fi de ajuns.

Alătur aici o adresă către Domnul Ministru al Artelor prin care arăt întreaga mea activitate în timpul celor 30 de ani, rugîndu-l să binevoiască a raporta Majestăţii Sale Regelui, iar Majestatea Sa în nemărginita-i bunătate să-mi acorde şi mie o distincţie în seara jubileului aşa cum tuturor camarazilor mei la reprezentanţii festive similare li s-a acordat.

Ţin să vă notez Excelenţă, că sunt decorat cu: Coroana României în gradul de ofiţer – Meritul Sanitar Cl. I cu Lauri de Război, toate medaliile ostăşeşti din războaiele din 1913 şi 1918; şi distins de Franţa pentru merite artistice cu: Palmele Academice şi Ofiţer al Instrucţiunii Publice.

Supun această cerere aprobării Excelenţei Voastre.

Primiţi, vă rog, Excelenţă, asigurarea profundului meu devotament.

Mişu Fotino

Fost director al Teatrelor Naţional din Cernăuţi şi Craiova. 

NOTĂ: Acest editorial este preluat integral de pe cristoiublog.ro