Ion Cristoiu: Alegeri în 1914: Cum au aflat bucureştenii primele rezultate fără a avea la dispoziţie televiziunile de ştiri

ion-cristoiu-editorial
  • Ion Cristoiu: Adevărul, datat duminică, 2 februarie 1914, apărut în Bucureşti sîmbătă, 1 februarie 1914 la amiază, anunţă cu litere de şchioapă pe pagina 3: „Publicul Capitalei va putea lua cunoştinţă de rezultatele alegerilor pentru Parlament pe măsură ce vor sosi printr-un serviciu special de proiecţiuni pe care îl vom face cu începere de Duminecă, în Piaţa Teatrului”.
  • Ion Cristoiu: Aşadar, pe post de Breaking News-uri de televiziune, se proiectau pe un perete (presupun) rezultatele alegerilor, aşa cum veneau ele din Bucureşti şi din ţară. În anii interbelici. Guvernul de alegeri cîştiga la scor alegerile.
  • Ion Cristoiu: Pe 20 mai 1914, au loc alegeri pentru Constituantă. Adevărul e vîrît pînă-n gît în fierberea electorală: Directorul gazetei, Constantin Mille, candidează pentru un loc în Parlament. Gazeta va fi transformată în afiş electoral tipărit zilnic. Pentru seara de 20 mai 1914, Adevărul din 18 mai 1914 anunţă un nou moment de Proiecţiuni.

1. Cultul personalităţii lui Nicolae Ceauşescu a fost şi este studiat ca una dintre culmile exagerării stîrnite de linguşirea Conducătorului. S-a făcut şi se face mare caz astfel de primirile pompoase de care se bucură Nicolae Ceauşescu pe parcursul vizitelor în ţară. Însă vizitele şi Cultul lui Nicolae Ceauşescu în general nu ajung nici pînă la genunchiul Cultului de care se bucură Carol al II-lea.

Între 1-4 iunie 1935, Regele întreprinde o vizită în Basarabia. Toate marile ziare îşi trimit corespondenţi la faţa locului cu indicaţia precisă de a scrie despre vizită ca şi cum ar suna din buciume. Reportajul popasului din 1 iunie la Hotin al Regelui, publicat în Universul din 3 iunie 1935, surprinde şi acest moment de Cult al Personalităţii:

„La catedrală, în centrul oraşului Hotin, s-a ridicat, deasemeni, un frumos arc de triumf sculptat. Trotuarele au fost ocupate de public şi multă moldovenime de pe cuprinsul întregului judeţ.

Pe arcul de triumf de lângă catedrală au fost urcaţi doi buciumaşi.

Sosirea Suveranului este aşteptată cu nerăbdare. Cele câteva minute de întârziere sunt provocate de oprirea Suveranului pe drum, salutând pe moldovenime şi admirând frumoasele peisagii ale drumului Noua Suliţă-Hotin, presărat cu mori de Vânt ale căror aripi au fost împodobite cu brad şi steguleţe naţionale. Grupul celor 12 mori de vânt, la intrarea în Hotin, atrage admiraţia tuturor. In acest timp, d-nii miniştri dr. Angelescu, Nistor, Lapedatu şi subsecretar de Stat, Titeanu, se întreţin cu populaţia. La arcul de triumf, două fetiţe drăgălaşe, Angela Grozea şi Antonia Crudţev, poartă două splendide buchete de trandafiri. D. ministru Angelescu roagă pe fetiţa Crudţev să primească a o chema de azi încolo Antonina Codreanca. Fetiţa, elevă de şcoală primară, primeşte cu toată bucuria. Tatăl fetiţei consimte. Eleva, întrebată de d. ministru Angelescu cum o cheamă, răspunde de astă dată: Antonina Codreanca. In aplauzele frenetice ale mulţimii, d. ministru împarte fetiţelor o sumă de bani.”

2. Antonio Gramsci – acest Marx la italienilor – se ocupă, printre altele, de profilul omului politic de modern. Minimumul de cultură tehnică generală intră printre condiţiile definitorii ale profilului:

„Tipul tradiţional de «conducător» politic, pregătit numai pentru activităţile juridico-formale, devine anacronic şi reprezintă un pericol pentru viaţa de stat. Conducătorul trebuie să aibă acel minimum de cultură tehnică generală care să-i permită, dacă nu de «a crea» autonom, soluţia justă, să ştie să judece soluţiile propuse de experţi şi, deci, s-o aleagă pe cea mai justă din punctul de vedere «sintetic» al tehnicii politicii.”

3. 2 februarie 1914. Alegerile pentru Cameră anunţate o dată cu desemnarea lui Ionel Brătianu drept premier al unui Guvern de alegeri. Adevărul, datat duminică, 2 februarie 1914, apărut în Bucureşti sîmbătă, 1 februarie 1914 la amiază, anunţă cu litere de şchioapă pe pagina 3:

„Publicul Capitalei va putea lua cunoştinţă de rezultatele alegerilor pentru Parlament pe măsură ce vor sosi printr-un serviciu special de proiecţiuni pe care îl vom face cu începere de Duminecă, în Piaţa Teatrului.

La agenţia de proiecţiuni electrice a a-dlui Gherghel, în piaţa Teatrului, vor fi proiectate, în fiecare seară telegramele cu rezultatele alegerilor precum şi fotografiile candidaţilor.”

Aşadar, pe post de Breaking News-uri de televiziune, se proiectau pe un perete (presupun) rezultatele alegerilor, aşa cum veneau ele din Bucureşti şi din ţară. În anii interbelici. Guvernul de alegeri cîştiga la scor alegerile. D-ul Gherghel pierdea timpul cu informaţiile sale. Totuşi, despre această iniţiativă n-am citit nimic pînă acum şi deci habar n-aveam de ea. Ar trebui să caut în memoriile de la vremea respectivă relatările unuia care a fost în Piaţă.

Pe 20 mai 1914, au loc alegeri pentru Constituantă. Adevărul e vîrît pînă-n gît în fierberea electorală: Directorul gazetei, Constantin Mille, candidează pentru un loc în Parlament. Gazeta va fi transformată în afiş electoral tipărit zilnic. Pentru seara de 20 mai 1914, Adevărul din 18 mai 1914 anunţă un nou moment de Proiecţiuni:

„În serile de alegeri, veniţi cu toţii în piaţa Sărindar de unde veţi putea vedea rezultatele alegerilor din toată ţara, proiectate de pe balconul marelui hotel «Bulevard» de către ziarele noastre.”

În acelaşi număr, dar pe altă pagină, sînt convocate amănunte despre operaţiune:

„În tot timpul alegerilor pentru Constituantă publicul Capitalei va fi ţinut în curent cu mersul alegerilor din Capitală şi din ţară printr-un serviciu special de proiecţiuni luminoase organizat de ziarele «Adevărul» şi «Dimineaţa».

Începînd de la ceasurile 7 jum. – 8 seara, în marea piaţă Sărindar, şi la încrucişarea dintre calea Victoriei, Bulevardul Elisabeta şi Bulevardul Academiei vor fi proiectate toate telegramele noastre, pe unul din balcoanele marelui hotel BOULEVARD.

Vor fi proiectate de asemenea fotografiile tuturor candidaţilor în aceste alegeri, şi telegramele mai importante din ţară şi străinătate.

Aşadar, în serile de alegeri, toată lumea se va aduna în piaţa Sărindar.

*

Rugăm, cu acest prilej, publicul ca, în timpul alegerilor, să nu ne ceară relaţiuni prin telefon, deoarece toate telefoanele noastre vor fi neîntrerupt în legătură cu provincia. Toate ştirile noastre vor fi imediat anunţate pe pânza proiectoare la hotelul Bulevard.”

4. „Pentru a judeca pasiunea unui om ar trebui să ştim întîi ce preţ pune acest om pe tot ce sacrifică în numele acestei pasiuni. Culmea pasiunii poate fi să ucizi o muscă pentru iubita ta.” (Stendhal, Jurnal)

NOTĂ: Acest editorial este preluat integral de pe cristoiublog.ro