Ion Cristoiu: Constantin Tănase contribuie la Subscripţia „Pentru fraţii basarabeni şi bucovineni în refugiu”

Ion Cristoiu Ion Cristoiu-editorial
  • Ion Cristoiu: Trustul Universul se remarcă în presa interbelică şi prin iniţiative care depăşesc graniţele scrisului la gazetă. Ca, de exemplu, subscripţia pentru diferite cauze publice. În 1924 Stelian Popescu deschide lista de subscripţie pentru construirea unei Case a studenţilor la Bucureşti, actuala Casă a studenţilor.
  • Ion Cristoiu: Zilnic, din acest moment, ziarul publică pe prima pagină numele celor care subscriu împreună cu suma. Cităm de dragul amănuntului care face Istoria „Constantin Tănase, 3000 lei. Academia Română, 200 000 lei. Dumitru Mociorniţă, 50000 lei. Un anonim, 21000 lei.”
  • Ion Cristoiu: Deşi aparent fără nici o legătură cu gazetăria, astfel de iniţiative contribuie la creşterea autorităţii ziarului şi chiar a tirajului. Mulţi inşi cumpără ziarul pentru a vedea cine şi cu cît a contribuit. Prin asumarea unor responsabilităţi civice ziarul se apropie tot mai mult de cetăţeni, de cititori, adică.

Cînd Presa lansa Liste de subscripţie.Trustul Universul se remarcă în presa interbelică şi prin iniţiative care depăşesc graniţele scrisului la gazetă.

Ca, de exemplu, subscripţia pentru diferite cauze publice.

În 1924 Stelian Popescu deschide lista de subscripţie pentru construirea unei Case a studenţilor la Bucureşti, actuala Casă a studenţilor. Potrivit mărturiilor din epocă, pe şantier au lucrat zi şi noapte studenţi legionari. Refugiaţii din Basarabia şi Bucovina de Nord, după Dictatul de la Moscova din noaptea de 26 spre 27 iunie 1940 constituie una din marile probleme ale României din vara de coşmar a Istoriei româneşti. Universul din 5 iulie 1940 anunţă lansarea unei liste de subscripţie:

„PENTRU FRAŢII BASARABENI ŞI BUCOVINENI ÎN REFUGIU

Subscripţia ziarului «Universul»

Cunoaştem astăzi cu toţii, toată tragedia fraţilor basarabeni şi bucovineni smulşi pe negîndite de vitregia soartei, de la căminurile lor.

Mii de familii pribegesc fără să aibă adăpostul, hrana, ori posibilităţile de muncă, asigurate.

Solidaritatea românească s-a manifestat şi de data aceasta şi multe suferinţe au fost vremelnic alinate.

Sînt încă multe de făcut în acest domeniu! O operă de ajutorare demnă şi grabnică trebuie înfăptuită, şi în acest scop facem apel la simţămintele cititorilor noştri, cari, sîntem siguri că vor răspunde cu generozitatea pornită din suflet de român, de creştin şi de frate!

«Universul» se înscrie cu suma de lei . ……………………… 100.000

D. Stelian Popescu, directorul ziarului «Universul» ……. 50.000”

Zilnic, din acest moment, ziarul publică pe prima pagină numele celor care subscriu împreună cu suma. Cităm de dragul amănuntului care face Istoria:

„Constantin Tănase, 3000 lei.

Academia Română, 200 000 lei.

Dumitru Mociorniţă, 50000 lei.

Un anonim, 21000 lei.”

Deşi aparent fără nici o legătură cu gazetăria, astfel de iniţiative contribuie la creşterea autorităţii ziarului şi chiar a tirajului. Mulţi inşi cumpără ziarul pentru a vedea cine şi cu cît a contribuit. Prin asumarea unor responsabilităţi civice ziarul se apropie tot mai mult de cetăţeni, de cititori, adică.

*

CIA merge mai departe. La apariţia în New York Times a Pentagon Papers ( Dosarele Pentagonului ) – 13 iunie 1971 – Richard Nixon a fost convins de Henri Kissinger să dea ziarul în judecată pe motiv că, deşi documentele vizau administraţiile anterioare, scurgerea de informaţii de la Pentagon va afecta grav politica externă a SUA.

Înregistrările din Biroul Oval arată că Richard Nixon se temea de trei consecinţe ale apariţiei în presă a unor documente marcate de ştampila Confidenţial:

1) Restul lumii va vedea în incapacitatea Americii de a-şi proteja secretele dovada unei slăbiciuni şi, în consecinţă, va căuta să pună America pe coji de nucă.

2) Aliaţii Americii vor fi puşi în încurcătură de vulnerabilitatea sistemului de protecţie şi, în consecinţă, vor şovăi înainte de a-şi încredinţa secretele partenerului de peste Ocean.

3) China şi Vietnamul de Nord, cu care Richard Nixon începea unele negocieri, vor da înapoi, speriate că se va afla cît ai clipi tot ce se negociază.

Au trecut, iată, decenii de la afacerea Dosarele Pentagonului.

Nici una dintre aceste temeri nu s-a îndeplinit.

America a rămas Puterea numărul unu a Planetei, reuşind, în 1989, să pună cu botul pe labe URSS şi să spulbere lagărul comunist.

Aliaţii au continuat să-şi împărtăşească Americii secretele.

China şi Vietnamul de Nord au continuat să negocieze.

N-a fost, de altfel, singurul moment din istoria modernă cînd scurgerile de informaţii în presă n-au avut nici un efect asupra instituţiei victimă.

Puţine servicii secrete din lume s-au confruntat, ca Agenţia Centrală de Informaţii, cu scurgeri de informaţii, de documente, cu deconspirarea treburilor murdare de către anchete, Comitete ale Congresului şi chiar de către foşti agenţi.

Cu toate acestea, Agenţia a continuat şi continuă nu numai să existe, dar să şi practice acţiuni clandestine.

NOTĂ: Acest editorial este preluat integral de pe cristoiublog.ro