Patriarhul Daniel îi cere ministrului Educaţiei ca evaluarea elevilor la Religie să se facă „pe bază de note, nu prin calificative”

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, PF Daniel, îi cere ministrului Educaţiei ca evaluarea elevilor la Religie să se facă pe bază de note, nu prin calificative.

Potrivit unei scrisori a Patriarhului României adresată ministrului Educaţiei, Monica Anisie, trebuie ca disciplina Religie să fie asigurată în trunchiul comun, în noile Planuri-cadru pentru învăţământul primar, gimnazial şi liceal.

„În conformitate cu prevederile constituţionale, cu Legea educaţiei naţionale şi cu voinţa majorităţii părinţilor elevilor, vă rugăm să asiguraţi prezenţa disciplinei şcolare Religie în trunchiul comun, în noile Planuri-cadru pentru învăţământul primar, gimnazial şi liceal, precum şi evaluarea elevilor la această disciplină, pe bază de note, nu prin calificative”, se arată în scrisoare.

PF Daniel susţine că evaluarea face parte din specificul oricărei materii şcolare, fiind necesară şi la ora de Religie.

„Lipsa evaluării elevilor la ora de Religie sau găsirea unor soluţii alternative la notă constituie un afront adus statutului acesteia ca disciplină şcolară”, a mai arătat Patriarhul României.

PF Daniel susţine că nota funcţionează ca un stimulent al învăţării atât în sens pozitiv, elevii spunând că învaţă pentru a lua o notă mare, cât şi negativ, în sensul că unii spun că dacă nu li se pun note ce rost mai are să înveţe.

„Corelat cu acest rol de motivare, nota este apreciată de elevi şi profesori ca un barometru al strădaniei elevilor. Efortul depus de elevi în acumularea de cunoştinţe şi în formarea de atitudini şi conduite moral-religioase se cere răsplătit şi valorizat”, a adăugat Patriarhul.

Acesta i-a mai cerut ministrului Educaţiei ca orice demers major în domeniul educaţiei să se înscrie pe linia tradiţiei pedagogice româneşti, ”după o largă consultare cu organizaţiile de părinţi şi cultele religioase, oficial recunoscute în România”.

În scrisoare se menţionează că grupul de lucru al Ministerului Educaţiei şi Cercetării a realizat patru variante de Plan-cadru pentru învăţământul gimnazial, iar în toate variantele propuse, disciplina Religie este păstrată în trunchiul comun, în conformitate cu Legea Educaţiei.

„Cu toate acestea, varianta 1 propune ca evaluarea la disciplinele şcolare Educaţie artistică (plastică/muzicală), Religie, Educaţie fizică şi sport să se realizeze în mod diferit de celelalte discipline din trunchiul comun, prin calificative, deoarece aceste discipline se bazează pe predispoziţii native, aptitudini, înclinaţii, având un caracter vocaţional explicit”, se subliniază în documentul înaintat ministrului Educaţiei.

Patriarhul României consider că argumentul este eronat din punctul de vedere al ştiinţelor educaţiei.

PF Daniel consideră că prezenţa Religiei în trunchiul comun este necesară în condiţiile în care aceasta este singura disciplină şcolară care a fost validată de majoritatea covârşitoare a părinţilor, iar peste 93% dintre părinţi şi-au exprimat deja dorinţa ca elevii să participe la orele de Religie.

„Religia constituie parte integrantă şi definitorie a culturii europene. Fără cunoştinţele referitoare la aceasta nu putem înţelege istoria şi cultura acestui continent. De aceea, în aproape toate ţările europene, Religia se predă în cadrul sistemului de învăţământ public.Valorile oferite de educaţia religioasă sunt reper spiritual esenţial şi liant existenţial între toate cunoştinţele dobândite prin studiul celorlalte discipline şcolare”, a mai susţinut Patriarhul României.

În opinia acestuia, predarea Religiei în şcoală are valenţe educaţionale profunde, prin rolul ei formativ în viaţa copiilor şi a tinerilor, demonstrat şi de studiile educaţionale şi sociologice în domeniu.

„Ora de Religie contribuie la reducerea efectelor negative ale crizei contemporane de identitate şi de orientare, întrucât propune modele viabile de bunătate, sfinţenie şi convieţuire umană. (…) Educaţia religioasă contribuie la depăşirea ignoranţei religioase, care poate favoriza atitudini ideologice de intoleranţă”, a conchis PF Daniel.