Populaţia României s-a redus în 2020 cu aproape 150.000 de persoane. Care este principala cauză a scăderii

Populaţia rezidentă a României s-a redus în 2020 cu 142.600 de persoane, ajungând la 19,1 milioane locuitori la începutul acestui an, principala cauză a acestei scăderi fiind sporul natural negativ (numărul persoanelor decedate depăşind numărul născuţilor-vii cu 120.273 persoane), arată datele INS, citate de Ziarul Financiar.

Populaţia de la oraş, precum şi cea de sex feminin sunt majoritare (53,6%, respectiv 51,0%). În zonele urbane trăiesc 10.2 milioane persoane, în scădere cu 1,6%. În totalul populaţiei, femeile şi fetele reprezintă 9,7 milioane persoane, cu 0,7% mai puţine decât în 2020.

Fenomenul de îmbătrânire demografică continuă să se accentueze (ridicându-se la 123,9 persoane vârstnice la 100 de tineri sub 15 ani), ecartul dintre populaţia vârstnică de 65 ani şi peste şi populaţia tânără de 0-14 ani ajungând la 715.000 persoane (3,7 milioane persoane faţă de 2,99 milioane persoane), în creştere faţă de 630.000 persoane la 1 ianuarie 2020.

Raportul de dependenţă demografică a crescut de la 53,0 la 53,6 persoane tinere şi vârstnice la 100 persoane adulte.

Soldul migraţiei internaţionale temporare de lungă durată a fost negativ (- 28 825 persoane).

Procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit, comparativ cu 1 ianuarie 2020 remarcându-se  creşterea ponderii populaţiei vârstnice (de 65 ani şi peste). Indicele de îmbătrânire demografică a crescut de la 120,8 (la 1 ianuarie 2020) la 123,9 persoane vârstnice la 100 persoane tinere (la 1 ianuarie 2021).

Ponderea populaţiei de 0-14 ani în total populaţie a înregistrat o scădere de 0,1 puncte procentuale (de la 15,7% în 2020 la 15,6% la 1 ianuarie 2021), în timp ce ponderea populaţiei de 65 ani şi peste în total populaţie a înregistrat o creştere de 0,4 puncte procentuale (de la 18,9% în 2020 la 19,3% la 1 ianuarie 2021).

Astfel, raportul de dependenţă demografică a crescut de la 53,0 (la 1 ianuarie 2020) la 53,6 persoane tinere şi vârstnice la 100 persoane adulte (la 1 ianuarie 2021).

România continuă să fie o ţară de emigrare, fenomenul de emigrare constituind cea de a doua cauză principală a reducerii populaţiei ţării. Soldul migraţiei internaţionale în anul 2020 a fost negativ, numărul emigranţilor depăşind numărul imigranţilor cu aproape 29 mii persoane.

În cursul anului 2020,  bărbaţii au emigrat într-o proporţie mai mare decât femeile (54,1%). Şi în rândul imigranţilor, bărbaţii au fost majoritari (60,5%).