Pop Up. Ion Vodă cel Cumplit

Domn al Moldovei, născut în 1521, adică acum o jumătate de mileniu, contemporan cu Elisabeta I a Angliei, cu Maria Stuart a Scoției și cu războaiele religioase din Franța („Noaptea Sfântului Bartolomeu”).

  • A fost strănepotul lui Ștefan cel Mare (fiul lui Ștefăniță) și nepotul lui Basarab cel Tânăr, domnul Țării Românești, printr-o spiță armeană. De aceea mai fost poreclit și Armeanul.
  • Numele de „cel Cumplit” îi vine din cruzimea față de boieri, pe care a voit să-i domine, ca să întărească puterea centrală.
  • Exilat în tinerețe la Rhodos, a ajuns negustor de pietre scumpe, făcând avere și obținând trecere la Constantinopol.
  • Se angajează, aliat cu cazacii zaporojeni, în lupte antiotomane, purtate la Jiliște, Râmnicu Sărat, Tighina, Cetatea Albă, unde obține victorii, fapt pentru care unii istorici i-au zis „cel Viteaz”.
  • Este înfrânt de turci și tătari, prin trădarea unor boieri, la Iezerul Cahului și la Roșcani în 1574, se predă, asigurat de cruțarea oștenilor săi; este, însă, ucis de turci în chinuri groaznice după ce fusese legat de cozile a două cămile, mânate în sensuri opuse.

A domnit în timpuri nestatornice și neașezate, când otomanii își instaurau tot mai ferm dominația lor efectivă asupra Țărilor Române, dar nu s-a lăsat supus și nu a acceptat să închine țara sultanului. Zbaterea lui este până astăzi un exemplu de apărare demnă, cu prețul vieții, a moșiei, a țării.