Pop Up. Napoleon I (1769-1821)

În urmă cu două secole, se stingea în Insula Sf. Elena (din Atlantic) Napoleon I, împărat al francezilor între 1804 și 1815. Se născuse (1769) în Insula Corsica (de curând acaparată de Franța), drept patriot italian.

Militar de excepție, Bonaparte își începe cariera în timpul Revoluției Franceze, de al cărei succes a profitat din plin.

Se remarcă la asediul Toulonului (eliberat de sub englezi), în Campania din Italia (1796) – jefuită de bani, aur, opere de artă –, în Campania din Egipt și Siria (1798-1801); în Egipt, a protejat interesele comerciale franceze în drumul spre India și a inițiat demersurile științifice de descifrare a hieroglifelor; Este celebru un ordin dat de el armatei, atacate de mameluci: „Savanții și măgarii la mijloc!”.

Aureolat de succese militare, devine în 1799 prim consul al Republicii, combate corupția, reface economia, pune bazele școlii moderne, face un nou cod de legi, înlătură primejdia externă, obține supremația asupra Italiei.

Ca împărat, a cucerit jumătate din Europa printr-un lung șir de războaie cu monarhiile vechi (Rusia, Austria, Prusia, Anglia, Germania); este obligat să abdice în 1814, revine pentru 100 de zile, este înfrânt la Waterloo și exilat definitiv în insula Sf. Elena.

Deși controversat, Napoleon are meritul de a fi dus în Europa, odată cu armatele franceze, ideile Revoluției Franceze, care au condus la trezirea popoarelor, la stimularea luptei de emancipare națională pe baza libertății, egalității și fraternității.