Pop Up. Petru Movilă (1596-1646)

În urmă cu 425 de ani, se năștea la Suceava Petru Movilă, fiu de viitor domn al Țării Românești și Moldovei, strănepot al lui Petru Rareș. În urmă cu 375 de ani, mitropolitul Petru Movilă se stingea la Kiev, în Uniunea Polono-Lituaniană.

A studiat în Moldova, apoi la Liov, audiind cursuri și la Sorbona; știa limbile română, polonă, greacă, latină, rusă

La 31 de ani s-a călugărit și a ajuns apoi stareț la Mănăstirea Lavra Pecerska din Kiev

A luptat pentru apărarea ortodoxiei în fața asalturilor catolicismului, activ printre ruteni (ucraineni) mai ales după 1596 când unii dintre ei s-au unit cu Biserica Romei

A pus bazele Academiei Ortodoxe din Kiev, model pentru cea din Iași; a zidit în Polonia o biserică cu hramul Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava. A fost ales Mitropolit al Bisericii Ortodoxe ucraino-ruse din Polonia, pe care a păstorit-o timp de 13 ani

Cu sprijinul lui Vasile Lupu – patron al bisericilor ortodoxe de pretutindeni, cel cu fire de împărat – a organizat în 1642 o mare adunare bisericească la Iași, adoptând Mărturisirea sa de credință ortodoxă, recunoscută oficial de Patriarhia ecumenică

A sprijinit mari întreprinderi culturale, tipografice, de artă bisericească în Țara Românească și Moldova.

Canonizat recent de bisericile ortodoxe din Ucraina și România, Petru Movilă a devenit o personalitate internațională, un mare cărturar apărător al tradiției Răsăritului, predecesor al lui Dimitrie Cantemir și dătător de mesaj pentru viitor.