Să nu-i uităm! Simion Bărnuțiu

Simion Bărnuțiu, născut în 1808, la Bocșa, în Sălaj a făcut școala normală în sat și mai tîrziu Academia Teologică la Blaj. Preot greco-catolic, militant pentru egalitate națională în Transilvania, a ajuns unul dintre liderii revoluției. Lider al revolutiei

Pe 14 mai 1848, la Blaj Bărnuțiu a ținut în Catedrala „Sfînta Treime” un discurs istoric. „Care naţiune de pe pămînt nu s-ar ridica de la mic pînă la mare, cînd îşi vede numărate zilele vieţii? Libertatea unui popor este bunul lui cel mai înalt şi naţionalitatea e libertatea lui. Ţineţi cu poporul toţi, ca să nu rătăciţi”.

La adunarea de la Blaj sosiseră peste 100.000 de români, să-și asculte revendicările în discursurile oratorilor. Era o mulțime la vederea căreia Avram Iancu, venit din ținuturile moților, a exclamat: “Uitaţi-vă pe cîmp, românilor, sîntem sîntem mulţi şi tari!”. Sosise la Blaj de la Brașov și tînărul profesor Andrei Mureșanu. Colaborator al ”Foii pentru minte, inimă și literatură” întemeiată de George Bariț, compusese în acele zile înălțătoare poezia ”Un răsunet”, care îndemna: ”Deșteaptă-te române”. La Blaj, poezia a devenit imn al revoluționarilor români.

După înfrîngerea revoluţiei, Simion Bărnuțiu a ajuns după un scurt exil la Universitatea din Iași, la invitația unui alt pașoptist, August Treboniu Laurian. Poetul Andrei Mureșanu trecuse în Muntenia, împreună cu Bariţiu. S-a întors și a lucrat apoi la Sibiu, drept ”concepist guvernamental”. A murit la Brașov în sărăcie la 1863, dar mobilizați de ”Gazeta de Transilvania”, românii l-au înmormîntat cu mare pompă. Simion Bărnuțiu s-a stins în 1864, la marginea unui sat din Ardeal, pe cînd se întorcea, grav bolnav, spre casă, de la Iași. Era însoțit de nepotul său Ioan Maniu, tatăl lui Iuliu Maniu.