Știu, deci știi. Instituția religiei creștine

În paralel cu reforma scolastică a lui Luther s-a desfășurat Reforma umanistă din spațiul helvet al Genevei a francezului exilat Jean Calvin, cel care devenise doctor în Drept la Paris cu comentarea lui Seneca, ce-l apropia de filosofia stoică.

În 1536, el publică Instituția religiei creștine, o sistematizare a doctrinei protestante într-o biserică integral și democratic refăcută,  în care oricine poate fi predicator.

Tot Calvin – cunoscător de ebraică și mergând la textul originar al Vechiului Testament – a justificat canonic împrumutul cu dobândă, contribuind esențial la dezvoltarea capitalistă a spațiului dominat de calvinism, în primul rând Olanda și Anglia, punct de vedere susținut în 1906 de Max Weber în cartea sa Etica protestantă și spiritul capitalismului.