Știu, deci știi. Medicii filosofi

În civilizația premodernă a Europei răsăritene, între 1600 și 1800, un rol deosebit au avut așa numiții iatrofilosofi, adică medici filosofi în limba greacă căreia toți îi aparțineau. Este vorba despre cărturari care studiaseră filosofia aristotelică pe urmele lui Teofil Corydaleu la colegiul elenic al Universității din Padova unde cercetarea naturii, a physis-ului avea vechi tradiții.

Ei au ajuns profesori la București, la Academia de la Sf. Sava, după 1695, în timpul lui Constantin vodă Brâncoveanu și au fost Ioan Cariofil, Ioan Molibdos Comnen, Sevastos Kymenites, Iacob Pylarinos (autor al unui tratat despre variolă apărut la Veneția în 1715 și câțiva ani mai târziu în coloniile engleze din America, la Boston). Unii iatrofilosofi au ajuns și la Iași, precum Ieremia Kakavelas care l-a avut elev pe Dimitrie Cantemir, iar alții la curtea moscovită a Romanovilor ca Sofronios și Ioannis Likoudios din Cefalonia.