Știu, deci știi. Mistra, cetatea bizantină din Peloponez

Mistra, cetatea bizantină din Peloponez, fostă capitală a despotatului de Morcea este ultima metropolă liberă a grecilor, înaintea cuceririi otomane.

Bisericile și palatele sale au fost construite pe povârnișurile stâncoase care înconjoară câmpia vechii Sparta și au un pitoresc deosebit, iar în cazul lăcașurilor religioase au și o particularitate unică: au, de obicei, două niveluri, cel de jos, de plan bazilical, cel de sus, de plan cruce greacă înscrisă, sintetizând , în acest fel, întreaga evoluție stilistică   a arhitecturii bizantine.

Printre monumentele Mistrei pot fi amintite mitropolia din 1291 – 1292, ctitorie a arhiepiscopului Nicefor Moscopoulos, biserica Paneghia din mânăstirea Brontochion din 1311 – 1312  cu un turn inspirat de campanilele  italiene, biserica Pantanassa din 1420 – 1430 a despotului Toma Paleologul cu picturi murale ce au vădite ecouri din arta Italiei Renașterii.