Numărul deceselor din România a scăzut semnificativ în ianuarie 2021 faţă de luna decembrie 2020

  • Numărul deceselor a crescut în luna ianuarie 2021 față de aceeași lună din anul precedent
  • Totuși, numărul deceselor în ianuarie 2021 a fost semnificativ mai mic faţă de luna decembrie 2020, anunță INS

Numărul deceselor înregistrate în luna ianuarie 2021 a fost de 28.390 (15.218 bărbați și 13.172 femei), cu 7.726 decese (4.159 bărbați și 3.567 femei) mai puţine decât în luna decembrie 2020. Numărul deceselor copiilor cu vârstă sub 1 an, înregistrate în luna ianuarie 2021, a fost de 86, în creştere cu 1 faţă de luna decembrie 2020.

În luna ianuarie 2021 s-a înregistrat naşterea a 13.852 copii, cu 2.005 mai puţini copii decât în luna decembrie 2020.

Comparația cu luna precedentă este afectată de faptul că înregistrările statistice ale fenomenelor demografice înregistrează un decalaj de la o lună la alta, din cauza faptului că există fenomene demografice produse în ultimele 4-5 zile ale lunii curente, care se înregistrează preponderent în luna următoare. De asemenea, fenomenul de mortalitate înregistrează o evoluție sezonieră, fiind mai accentuat în lunile de iarnă și înregistrând cele mai mici valori în lunile iulie, august, septembrie.

În anul 2020 numărul deceselor a crescut semnificativ în lunile octombrie, noiembrie și decembrie față de aceleași luni din anul precedent, iar în luna ianuarie 2021 se observă o creştere a numarului de decese faţă de luna ianuarie din anul precedent, dar o descreştere semnificativă faţă de luna decembrie 2020.

În luna ianuarie 2021, peste două treimi din totalul numărului de decese s-a înregistrat pentru persoanele cu vârstă de cel puţin 70 ani (11967 decese, reprezentând 42,2% din total, s-au înregistrat la persoanele în vârstă de 80 ani şi peste, iar 7199 decese, reprezentând 25,4%, la persoanele de 70-79 ani) şi 5472 decese (19,3%) la persoanele în vârstă de 60-69 ani. Firesc, la polul opus, cele mai puţine decese au fost înregistrate la grupele de vârstă 5-19 ani (46 decese), 20-29 ani (91 decese) și 0-4 ani (95 decese).

Sporul natural s-a menţinut negativ

Sporul natural s-a menţinut negativ (-14538) în luna ianuarie 2021, numărul persoanelor decedate fiind dublu decât cel al născuţilor-vii.

În luna ianuarie 2021, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat 4139 căsătorii, cu 314 mai puţine decât în luna decembrie 2020.

Numărul divorţurilor pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi conform Legii nr.202/2010 a fost de 713 în luna ianuarie 2021, cu 1532 mai puţine decât în luna decembrie 2020.

Numărul născuţilor-vii înregistrat în luna ianuarie 2021 a fost mai mic cu 2119 comparativ cu aceeaşi lună din 2020. Numărul persoanelor care au decedat în luna ianuarie 2021 a fost cu 5038 mai mare faţă de luna ianuarie
2020. Sporul natural negativ a crescut aproape de 2 ori în luna ianuarie 2021 faţă de cel din luna ianuarie 2020 (-14538 persoane în luna ianuarie 2021, față de -7381 persoane în luna ianuarie 2020). Numărul copiilor cu vârsta sub un an care au decedat a fost cu 5 mai mic în luna ianuarie 2021, decât cel înregistrat în luna ianuarie 2020.

În luna ianuarie 2021, în mediul urban s-a înregistrat decesul a 13970 persoane (7544 bărbaţi şi 6426 femei), iar în mediul rural decesul a 14420 persoane (7674 bărbaţi şi 6746 femei). Faţă de aceeaşi lună din anul 2020, numărul persoanelor care au decedat a crescut cu 2730 persoane (1676 bărbaţi şi 1054 femei) în mediul urban și cu 2308 persoane (1219 bărbaţi şi 1089 femei) în mediul rural.

Căsătorii vs divorțuri

Numărul căsătoriilor a fost, în luna ianuarie 2021, cu 217 mai mic decât cel înregistrat în aceeaşi lună din anul precedent. Prin hotărâri judecătoreşti definitive şi conform Legii nr. 202/2010 în luna ianuarie 2021 s-au pronunţat cu 123 divorţuri mai puţine decât în luna ianuarie 2020.

Efectele crizei sanitare asupra fenomenelor demografice sunt vizibile, în special în cazul deceselor, care din luna iunie 2020, au înregistrat un trend crescător față de lunile corespunzătoare din anul precedent și în cazul căsătoriilor care, începând cu luna martie 2020, au înregistrat scăderi ale numărului de evenimente faţă de lunile corespunzătoare din anul precedent. În perioada ianuarie 2020 – ianuarie 2021, numărul naşterilor a fost în scădere în fiecare lună faţă de luna corespunzătoare din anul precedent, cu excepţia lunii decembrie 2020 când numărul născuţilor-vii a depăşit uşor numărul născuţilor-vii din luna decembrie 2019.