Poliţele RCA pot fi prezentate şi în format electronic, pe telefon

  • Poliţele RCA vor putea fi prezentate şi în format electronic, pe telefon, după ce modificările în acest sens vpor apărea în „Monitorul Oficial”
  • Modificările intră în vigoare în termen de trei zile de la data publicării acestora în „Monitorul Oficial”

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a aprobat, în şedinţa de miercuri, modificarea şi completarea normei privind asigurările auto din România în ceea ce priveşte articolul care reglementează dovada încheierii asigurării RCA.

Astfel, dovada încheierii asigurării RCA o constituie:

  • poliţa de asigurare RCA şi contractul RCA emise de către asigurătorul RCA, pentru perioada de valabilitate înscrisă, prezentate pe suport hârtie sau în format electronic
  • dovada asigurării de răspundere civilă a vehiculelor, eliberată de asigurătorii RCA din alte state, cu valabilitate pe teritoriul României şi numai pentru perioada menţionată în aceasta, sau poliţa de asigurare de frontieră pentru vehiculele înmatriculate/înregistrate în afara Spaţiului Economic European şi a Confederaţiei Elveţiene, prezentată pe suport de hârtie sau în format electronic.

De asemenea, a fost introdusă o altă reglementare care stipulează faptul că dovada încheierii asigurării RCA o constituie şi informaţia rezultată din interogarea bazei de date cu asigurările obligatorii de răspundere civilă auto încheiate pe teritoriul României, prin care se certifică existenţa unui contract RCA valabil la data interogării.

Modificările intră în vigoare în termen de trei zile de la data publicării acestora în „Monitorul Oficial” al României.