Cum votează persoanele carantinate, izolate sau internate în spital la alegerile parlamentare 2020

urna-mobila Mediafax Foto
  • Persoanele carantinate, izolate, internate în spital sau arestat pot vota prin intermediul urnei mobile
  • Toate normele de protecţie trebuie să fie respectate
  • Alegerile parlamentare din 2020 se organizează şi în localităţile carantinate, însă locuitorii din aceste zone pot merge la vot fără declaraţia pe propria răspundere

La alegerile parlamentare pot vota şi persoanele aflate în carantina, izolare, internate în spital sau care execută o pedeapsă care îi privează de libertate cu urna mobilă.

Cum votează persoanele aflate în carantină sau în izolare

Persoanele carantinate la domiciliu trebuie să depună o cerere şi copia deciziei de carantină emisă de autorităţile locale.

Cei aflaţi în izolare pot vota prin intermediul urnei speciale, iar cererea lor trebuie să conţină biletul de externare, care confirmă diagnosticul şi indicaţia de izolare sau decizia de izolare ori rezultatul testului Covid-19.

Cum votează persoanele netransportabile din cauză de boală sau invaliditate

De asemenea, şi persoanele care nu se pot deplasa la secţia de votare din cauză de invaliditate sau boală, pot vota la urna specială dacă au domiciliul sau reşedinţa în circumscripţia electorală în care se află secţia de votare.

Cererea trebuie să cuprindă copii ale actelor care atestă starea de sănătate şi numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa, seria şi numărul actului de identitate şi numărul de telefon.

Cum votează persoanele internate în spital

Persoanele internate în spital pot vota tot prin intermediul urnei speciale. Biroul electoral al secţiei de votare va trimite o echipă formată din cel puţin doi membri în unităţile medicale în care sunt înscrişi alegători.

Cum votează persoanele care sunt arestate

Persoanele care sunt arestate, dar care nu şi-au pierdut drepturile electorale şi care sunt înscrise în listele electorale permanente ale circumscripţiei electorale pot vota prin intermediul urnei speciale.

Un loc este special amenajat pentru a avea loc procesul de votare, iar deţinuţilor le va fi eliberat, temporar, actul de identitate, pentru a putea vota.

Membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi personalul de pază care însoţesc urna specială trebuie să poarte mască şi mănuşi ce trebuie schimbate sau dezinfectate cu o soluţie dezinfectantă pe bază de alcool la părăsirea fiecărei incinte. De altfel, şi cei care votează trebuie să respecte măsurile de siguranţă impuse de autorităţi.