• Preşe­din­te­le INS, Tudorel Andrei, afir­mă că es­ti­marea pentru popu­laţia rezidentă a României este de circa 19 milioane de lo­cuitori, în scădere cu 5% faţă de recen­să­mântul din 2011.
  • Cel mai ridicat ni­vel al popu­laţiei României a fost înre­gis­trat în anul 1992, când ţara avea 22,8 milioane de locuitori.
  • Preşedintele INS se aşteaptă ca 35% dintre cetăţeni să completeze formularele pentru recensământ în mediul online.

Pe 15 martie 2022 începe culege­rea datelor de la populaţie în me­diul online pentru Recen­să­mân­tul Populaţiei şi Locuin­ţelor din Ro­mâ­nia, iar preşe­din­te­le Institutului Naţio­nal de Statistică (INS), Tudorel Andrei afir­mă că es­ti­marea pentru popu­laţia rezidentă a României este de circa 19 milioane de lo­cuitori, în scădere cu 5% faţă de recen­să­mântul din 2011.

Noi estimăm că populaţia Româ­niei este puţin peste 19 milioane, deci în decurs de 10 ani popu­laţia României se reduce cu 1,1 milioane de per­soane. Este o scădere destul de mare, de peste 5 procente. La nivel na­ţio­nal este foar­te simplu de evaluat întrucât avem naşteri, de­cese şi migraţie inter­na­ţio­nală. Avem in­clu­siv estimările la nivel de UAT (unităţi ad­minis­trativ teritoriale), ceea ce este o no­utate. Eu consider că este foarte bi­ne cum am procedat să avem această popu­laţie ţintă pâ­nă la nivel de localitate“, a de­clarat președintele INS, Tudorel Andrei, în cadrul emisiunii de busi­ness ZF Live.

La recensământul din 2011, România avea o populaţie de 20,1 milioane de locui­tori, iar în 2021, conform estimărilor INS, popu­laţia rezidentă a României a fost de 19,1 mi­­li­oa­ne. Cel mai ridicat ni­vel al popu­laţiei României a fost înre­gis­trat în anul 1992, când ţara avea 22,8 milioane de locuitori.

Recomandări

HALEY VOTES FOR TRUMP
„PREGĂTIȚI-VĂ!”
NETANYAHU: VOM ELIMINA HAMAS
DOR DE DUCĂ
BRITANICII SE PREGĂTESC DE ALEGERI
PUTIN EXTINDE RĂZBOIUL HIBRID

Recensământul Populaţiei şi Locuin­ţe­lor din România se află în a doua etapă de im­plementare în pre­zent. În prima eta­pă, care se des­fă­şoa­ră în pe­rioada 1 fe­bruarie – 13 mar­tie 2022, INS pre­ia baze de date de la celelalte insti­tu­ţii ale statului pen­­tru a vedea, din bazele de date ale sta­­tului, ce popu­laţie are România. În a doua etapă ce­tăţenii vor comple­ta datele necesare în mediul online, iar în a treia recenzorii vor merge pe teren pentru a culege informaţiile de la cei care nu vor sau nu pot să completeze chestionarele online.

Preşedintele INS se aşteaptă ca 35% dintre cetăţeni să completeze formularele pentru recensământ în mediul online. Pentru colectarea datelor, primăriile vor recruta 17.000 de persoane.

Noi ne-am stabilit şi un indicator de performanţă de 35% autorecenzare în online.  Numărul de recenzori, de operatori de teren este de 17.000 de persoane distribuite la nivel naţional. Angajările sunt realizate direct de primării, iar instruirea este realizată de direcţiile teritoriale de statistică.“, a explicat preşe­din­te­le INS, Tudorel Andrei.

Recensământul populaţiei a început în România de la 1 februarie. De această dată, noutatea acestui proces este că se va desfășura online, fiind 100% informatizat în etapele de culegere și prelucrare a datelor.