Știu, deci știi. Pliska și Preslav

Cele două capitale istorice ale vechii Bulgarii sunt Pliska și Preslav. Cea dintâi datează din din secolele VIII și IX în epoca păgână a nou veniților proto – bulgari de origine turcă, aici având  loc creștinarea lor de către Bizanț în anii  60 ai secolului IX în timpul hanului Boris, într-o vastă bazilică de 100 de metri cu tribune și turnuri ale cărei ruine s-au păstrat alături de cele ale unor monumentale palate. Cea de-a doua este din secolul X, reședință a țarilor bulgari, începând cu Simeon în vremea căruia a fost zidită și așa – numita biserică aurită cu plan circular bizantin, cu coloane ce au inserții de piatră colorată ce amintește de policromia Iranului cu care bulgarii au rămas în contact.