• Înscrierea în liceele de stat se face fără examen, pe baza mediei de admitere
  • Vei putea completa opţiunile în fişele de înscriere între 2-6 iulie
  • Vei afla la ce liceu ai fost repartizat în data de 10 iulie

A fost aprobat noul calendar privind admiterea la liceu. Înscrierea pentru probele de aptitudini se va realiza în perioada 2-5 iunie.

Completarea opţiunilor în fişele de înscriere se va face în perioada 2-6 iulie, iar repartizarea computerizată va avea loc în data de 10 iulie. Ordinul de ministru urmează să fie publicat în Monitorul Oficial.

Media de admitere, în baza căreia poţi să te înscrii la liceu, se calculează ca medie ponderată între media generală la examenul de evaluarea naţională (80%) şi media generală de absolvire a claselor V-VIII (20%).

Recomandări

REZULTATELE SIMULĂRII LA EVALUAREA NAȚIONALĂ
CELE MAI POPULARE ORAȘE ÎN LUNA IUBIRII
SELENA GOMEZ LANSEAZĂ UN NOU SINGLE
TOP 5 MIȘCĂRI CA SĂ CUNOȘTI CULTURI NOI
OPRAH ESTE DE NERECUNOSCUT
NOI SANCȚIUNI PENTRU PUTIN

Află ce probe de aptitudini se vor organiza pentru admiterea în liceele vocaţionale

  • La profilurile artistic, sportiv, teologic şi pentru specializarea filologie – Liceul Waldorf – aprecierea probelor de aptitudini se face prin note;
  • La profilurile pedagogic şi militar, aprecierea probelor de aptitudini se face pe bază de calificativ: admis/respins. De exemplu, pentru profilul pedagogic evaluarea şi certificarea aptitudinilor se vor realiza prin eliberarea unei fişe de aptitudini, de către unitatea de învăţământ în care este înmatriculat candidatul în clasa a VIII-a.

Fişa de aptitudini va conţine următoarele

  • Tipurile de aptitudini – de comunicare, artistice şi fizice – şi disciplina în ale cărei programe şcolare este cuprins fiecare tip de aptitudini: limba şi literatura română, educaţie vizuală, educaţie muzicală, educaţie fizică şi sport;
  • Media generală a claselor V-VIII la disciplinele: limba şi literatura română, educaţie vizuală, educaţie muzicală, educaţie fizică şi sport;
  • Media generală a claselor V-VIII la purtare;
  • Calificativul – Admis/Respins la profilul pedagogic;

Pentru profilul teologic, se vor susţine următoarele probe

  • Un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins;
  • O probă de verificare a cunoştinţelor religioase, evaluată cu notă;

Pentru profilul militar se pot înscrie candidaţii care au fost declaraţi „Admişi” la selecţia organizată în centrele zonale de selecţie şi orientare.