• Klaus Iohannis, a atacat vineri la CCR legea privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile.
  • Klaus Iohannis a oferit explicaţii despre modificările vizate de sesizare.
  • Sesizarea a fost trimisă vineri la Curtea Constituţională.

Preşedintele României, Klaus Iohannis, a atacat vineri la CCR legea privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile.

Potrivit documentului, sesizarea de neconstituţionalitate a fost făcută „asupra Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, precum şi pentru completarea art. 25 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996.”

Prin cererea de reexaminare, preşedintele României a subliniat că „în cuprinsul dispoziţiilor supuse reexaminării se foloseşte o terminologie neclară în privinţa domeniilor de studii şi, având în vedere importanţa, rolul şi atribuţiile membrilor organelor de conducere ale administraţiilor portuare, a susţinut necesitatea menţionării exprese a nivelului de studii solicitat în cadrul condiţiilor de selecţie. Totodată, prin cererea de reexaminare, preşedintele României a arătat impactul pe care noile condiţii şi diminuarea unor cerinţe – inclusiv eliminarea condiţiei ca experienţa profesională de 5 ani să fie în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale ori a instituţiilor publice, precum şi a condiţiei ca respectivele competenţe profesionale dovedite prin minimum 5 ani de experienţă, îndeplinind atribuţii de conducere, reglementare sau control să fie în domeniul naval, condiţii prevăzute în prezent de art. 42 alin. (4) lit. b) din O.G. nr. 22/1999 – îl pot avea în privinţa componenţei şi selecţiei membrilor organelor de conducere ale administraţiilor portuare şi a solicitat reevaluarea acestora.”

Recomandări

SUA APĂRĂ COREEA DE SUD
CE POARTĂ VEDETELE LA VOGUE WORLD
CUM SE SCHIMBĂ CONSUMUL DE NEWS?
RUSIA AMENINȚĂ SUA
COALIȚA DECIDE DATA PREZIDENȚIALELOR
CER DAUNE DE LA NASA

Klaus Iohannis a oferit explicaţii despre modificările vizate de sesizare.

„În forma transmisă la promulgare după reexaminare, pct. 21 nou introdus prin art. I, pct. 1 din legea de aprobare va avea următorul cuprins: „21 . La articolul 42 alineatul (4), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins: «a) membrii selectaţi să aibă studii economice, tehnice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, tehnic, juridic, de cel puţin 5 ani; b) membrii selectaţi să aibă competenţe profesionale dovedite prin minimum un an de experienţă în administrarea sau managementul unor entităţi, persoane juridice care desfăşoară activităţi specifice sectorului transport, logistic, administrarea infrastructurii de transport sau competenţe profesionale dovedite prin minimum 5 ani de experienţă îndeplinind atribuţii de conducere, reglementare sau control»”. O asemenea modificare a numărului minim de ani de experienţă în administrarea sau managementul unor entităţi, persoane juridice care desfăşoară activităţi specifice sectorului transport, logistic, administrarea infrastructurii de transport este una fără legătură cu aspectele solicitate în cererea de reexaminare şi, în consecinţă, realizată cu depăşirea limitelor reexaminării. În esenţă, redeschiderea procedurii legislative a reprezentat pentru Senat, în calitate de primă cameră sesizată, prilejul de a adopta o soluţie legislativă ce este diametral opusă aspectelor semnalate de Preşedintele României în cererea de reexaminare. Acest aspect contravine flagrant celor statuate prin jurisprudenţa Curţii Constituţionale, care a descris posibilităţile pe care le are la dispoziţie Parlamentul cu privire la cererea de reexaminare, respectiv: admiterea, admiterea în parte sau respingerea (Decizia nr. 526/2018)”, a explicat şeful statului.

Sesizarea a fost trimisă vineri la Curtea Constituţională.