Legislaţie: Creşte riscul apariţiei pe piaţă a unor mărci identice cu cele deja existente

Noua lege a mărcilor obligă companiile să monitorizeze publicaţiile care anunţă noile înregistrări de mărci, pentru că prevederile actului normativ permit apariţia pe piaţă a unor mărci identice cu cele deja existente, spune Mihai Betelie, Manager Agenţia de Proprietate Industrială Rompatent Design.

Noua lege permite OSIM să examineze din oficiu doar motivele absolute de refuz la înregistrarea unei mărci (lipsa de distinctivitate, descriptivitatea, etc.), nu şi motivele relative de refuz (adică faptul că marca nouă este identică cu una anterioară).

Ca şi în vechea reglementare, se pot înregistra mărci identice cu unele deja înregistrate, pentru produse sau servicii similare, dacă titularul mărcii anterioare nu îşi manifestă diligenţa şi nu urmăreşte mărcile noi care se înregistrează la nivel naţional.

Oficiul Naţional pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) nu poate refuză la înregistrare o marcă nouă, identică sau similară cu una deja înregistrată, decât dacă titularul mărcii vechi se opune. În fosta reglementare, titularii de mărci înregistrate erau protejaţi prin existenţa a două cai de atac prin care îşi puteau apară marca. Prima era calea de atac a opoziţiei, pe care o puteau exercită într-un termen de două luni de la publicarea cererii de marcă, iar dacă pierdeau acest termen, mai aveau posibilitatea caii de atac a contestaţiei care putea fi exercitată în termen de 30 de zile de la publicarea de către OSIM a deciziei de admitere la înregistrare.

În nouă reglementare, mărcile întră în examinarea de fond, iar dacă trec de motivele absolute de refuz care fac obiectul acestei examinări, sunt admise la înregistrare, deciziile fiind publicate într-un buletin al OSIM.

Noua lege restrânge posibilităţile titularilor de mărci de a se opune cererilor noi de marcă, în sensul că aceştia au la dispoziţie acum doar o singură cale de atac, opoziţia, care poate fi exercitată în termen de două luni de la publicarea deciziei de admitere a mărcii.

Conform vechii reglementări, proprietarii de mărci mai puţîn diligenti care pierdeau prima cale de atac puteau să exercite şi o altă cale de atac, contestaţia şi astfel să blocheze nouă marca la înregistrare.

În actuala reglementare, având o singură cale de atac, titularii de mărci trebuie să acorde o atenţie sporită monitorizării mărcilor importante din patrimoniul lor şi să exercite la timp singură cale de atac rămasă pentru a putea acţiona eficient împotriva înregistrării unor mărci similare pentru produse sau servicii identice.

În concluzie, proprietarii de mărci trebuie să ştie că înregistrarea unei mărci le conferă drepturi exclusive de folosire, că marca este un activ necorporal valoros şi că proprietatea acestui bun trebuie apărată pe toată durata de protecţie a mărcii, aşa cum s-a arătat mai sus.

Recomandăm celor care au în patrimoniul lor mărci să monitorizeze lunar buletinele OSIM în care se publică deciziile de admitere la înregistrare a mărcilor, dar şi buletinele Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) în care se publică cererile noi de marca admise şi să folosească calea de atac a opoziţiei ori de câte ori sunt admise la înregistrare mărci identice pentru produse sau servicii similare, care au un potenţial de risc de confuzie cu mărcile vechi şi pot crea prejudicii semnificative celor care au deja marca înregistrată.

Mihai Betelie – General Manager, Agenţia de proprietate industrială Rompatent Design