Ce este „cartea de identitate electronică” și ce date vor fi stocate pe cip? Ministrul Bode: „Românii o vor putea solicita din august 2021”

Noua carte de identitate electronică, pe care cetățenii români o vor putea solicita începând cu luna august, va avea dimensiuni reduse faţă de actualul document și va conține elemente de securitate care vor asigura posesorilor garanția că identitatea nu le poate fi furată”, a anunțat miercuri Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne

Guvernul a adoptat o Hotărâre de Guvern care stabilește forma și conținutul cărții electronice de identitate, a cărții de identitate simplă, precum și a cărții de identitate provizorie ce vor fi emise în România.

Potrivit proiectului de HG, cartea de identitate se va emite în sistem informatizat, va fi de tip cartelă, tipărită pe o singură faţă, cu dimensiunile (lungimea – 105 mm; lăţimea – 74 mm și grosimea – 0,7 mm).

Cartea de identitate

 • FAȚĂ
  • a) denumirea statului emitent;
  • b) tipul documentului;
  • c) numele de familie
  • d) prenumele;
  • e) sexul titularului (F pentru feminin sau M pentru masculin);
  • f) cetățenia;
  • g) data nașterii;
  • h) codul numeric personal (C.N.P.);
  • i) numărul documentului;
  • j) data expirării valabilității;
  • k) semnătura olografă a titularului;
  • l) imaginea facială a titularului.
 • VERSO
  • a) domiciliul;
  • b) data emiterii și autoritatea emitentă;
  • c) zona de citire automată cu caractere identificabile optic (MRZ).

Cartea de identitate electronică

„Noua carte de identitate electronică, pe care cetățenii români o vor putea solicita începând cu luna august, va avea dimensiuni reduse faţă de actualul document și va conține elemente de securitate care vor asigura posesorilor garanția că identitatea nu le poate fi furată, iar instituțiilor publice sau private certitudinea că persoana care prezintă actul de identitate este titularul datelor de identificare înscrise pe acest document”, anunță ministrul Lucian Bode.

Cartea de identitate electronică va conține următoarele elemente:

 • FAȚĂ:
  • a) denumirea statului emitent;
  • b) tipul documentului;
  • c) numele de familie;
  • d) prenumele;
  • e) genul titularului (F pentru feminin sau M pentru masculin);
  • f) cetățenia;
  • g) data nașterii;
  • h) codul numeric personal (C.N.P.);
  • i) numărul documentului;
  • j) data expirării valabilității;
  • k) semnătura olografă a titularului;
  • l) imaginea facială a titularului.
 • VERSO:
  • domiciliul;
  • b) data emiterii și autoritatea emitentă;
  • c) zona de citire automată cu caractere identificabile optic (MRZ);
  • d) zonă Cip.

Cartea electronică de identitate românească conține toate elementele de securitate obligatorii prevăzute de Regulamentul (UE) 2019/1157 al Parlamentului European și al Consiliului privind consolidarea securității cărților de identitate ale cetățenilor Uniunii și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor Uniunii și membrilor de familie ai acestora care își exercită dreptul la liberă circulație.

Ce date vor fi stocate pe cip

Noul proiect de HG și Anexele publicate miercuri de Guvern nu oferă detalii despre datele care vor fi stocate pe cip, însă într-un proiect lansat în consultare publică anul trecut de MAI se menționa că cipul va conține:

 • datele din formatul tipărit, care se stabilesc prin norme metodologice. În prezent datele tipărite sunt: numele și prenumele, CNP-ul, cetățenia, locul nașterii, adresa de domiciliu, imaginea facială;
 • un certificat digital pentru autentificare emis și înscris de Ministerul Afacerilor Interne;
 • un certificat digital pentru semnătură electronică emis și înscris de Ministerul Afacerilor Interne şi, după caz, certificate calificate pentru semnătură electronică, astfel cum acestea sunt definite de legislația în domeniu; datele biometrice ale titularului, constând în imaginea facială şi impresiunile papilare a două degete.

Românii vor putea opta pentru cărți electronice de identitate începând cu vârsta de 12 ani,documente prevăzute cu un CIP pe care sunt stocate imaginea facială și două amprente digitale și cu care se pot autentifica în Platforma informatică din asigurările de sănătate, potrivit unui proiect scos în dezbatere publică în ianuarie 2020 de MAI.

Opțional, numai la solicitarea părinților sau reprezentanților legali, se va putea elibera o carte electronică de identitate, indiferent de vârsta copilului.

Cartea de identitate provizorie

Cartea de identitate provizorie este un document cu denumirile rubricilor pretipărite, acestea fiind completate manual, cu majuscule, de personalul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor sau, după caz, de personalul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.

 • FAȚĂ
  • a) denumirea statului;
  • b) denumirea documentului;
  • c) seria, compusă din două litere, şi numărul, compus din 6 cifre.
 • VERSO
  • a) codul numeric personal;
  • b) numele de familie şi prenumele;
  • c) cetăţenia;
  • d) locul naşterii;
  • f) domiciliul
  • g) abrevierea denumirii serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor emitent sau, după caz, a Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date;
  • h) termenul de valabilitate;
  • i) motivul eliberării;
  • j) seria, compusă din două litere, şi numărul, compus din 6 cifre;
  • k) numele şi funcţia persoanei care completează cartea de identitate provizorie;
  • l) semnătura şefului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor emitent sau, după caz, a directorului Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.